дете, момче, canva

След две години застъпничество на Национална мрежа за децата и над 20 организации в страната, НЗОК прие два кода, чрез които медицинските храни при домашно лечение ще бъдат реимбурсирани

Огромна стъпка напред в борбата на Национална мрежа за децата за осигуряване от НЗОК на медицински храни за всички нуждаещи се деца и възрастни. На заседание на Надзорния съвет на 17 октомври НЗОК прие в Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната Касата заплаща напълно или частично лекарства, медицински изделия и медицински храни, да бъдат добавени следните два кода по МКБ 10 – Е43 за „Тежко белтъчно-калорийно недохранване, неуточнено“ и Е44.0 за „Умерено белтъчно-калорийно недохранване“.

Това означава, че над 550 български деца, както и възрастни, които имат нужда от ентерални храни, ще ги получават като грижа от държавата, вместо да чакат на дарителски кампании.

След месеци настояване пред институциите НЗОК прие, че малнутрицията е достатъчно основание, за да се реимбурсират медицински храни за пациенти, които имат нужда от нея.

Зад тази първа крачка стоят две години доброволен труд и воля за промяна на експерти от Национална мрежа за децата, сдружение „Общност Мостове“, лекари, родители и представители на 24 граждански организации в страната, които писаха писма, правиха анализи вместо институциите, ходиха по ведомствата, за да обясняват сериозността на проблема и да настояват държавата да поеме грижата за пециентите с малнутриция и малдисгестия така, както се случва в другите европейски държави.

Решението от заседанието на 17 октомври е публикувано в сайта на НЗОК тук, документът е достъпен и в сайта На Национална мрежа за децата тук. Очаква се до дни Решението да бъде обнародвано в Държавен вестник, след което предстоят още няколко стъпки.

На следващо заседание в НЗОК комисия трябва да изготви спецификациите за храните, които ще бъдат закупувани от касата през 2024 г. Те следва да бъдат одобрени от Надзорен съвет, след което да се премине към провеждането на търговете. Очаква се медицинските храни да бъдат достъпни за деца и възрастни пациенти с реимбурсиране от Касата от следващата година.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com