През учебната 2021/2022 г. детските градини в област Сливен са 60. Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2021/2022 г. е 6 119, което е със 72, или с 1.2% по-малко от броя им през предходната година. А това довело до затваряне на една детска градина, пише Сливен прес.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 101, като за община Сливен е значително по-голям – 148, отколкото за останалите общини Твърдица – 97, Котел – 68 и Нова Загора – 48.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 497, от които 471 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 11 души. Повече от половината от персонала (65.2%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен.

В началото на учебната 2021/2022 година учебни занятия се водят в 57 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 16 766. През 2021 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 650 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 507 души.

Учителите (без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2021/2022 г. са 1 397.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com