Педагози и деца в детска градина №48 „Братя Грим“ в София се радват на иновативна детска площадка

Иновативна детска площадка в детска градина №48 „Братя Грим“ в София бе открита официално преди дни. Но не е това само поводът за радост, защото покрай нея педагозите почерпили цялостен опит от колеги в Дания.

Тя е финансирана от фондации Villum и Velux по проект „Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна Европа – България“ и проект „Документиране на реформата на грижа за децата в България“ на Сдружение „Еквилибриум“. Проектът за реформа в образованието е в партньорство с „VIA University College“, Дания. Той стартира през януари 2019 година и на 25-и октомври бе неговия символичен край, който обаче дава едно ново смело начало за децата, родителите и педагозите в детска градина „Братя Грим“, а надяваме се, това да послужи като модел за реформиране на детските градини в цялата страна.

Общата цел на проекта е развиване и подобряване на компетентността, уменията и знанията на персонала в детска градина „Братя Грим“ в полза на качеството на живот на децата и тяхното развитие, както и обширно обновяване на закрити и открити площи, инвестиции в ново оборудване, приобщаване на родителите и консолидиране на тяхната подкрепа.

Проектът стартирал с посещение на екипа на детската градина и екип на „Еквилибриум“ в Орхус, Дания за запознаване не само с с успешния датски модел на педагогика в ранното детство, но и за докосване до реалната практика там с посещение на множество детски градини и ясли.

Това донесло огромно вдъхновение за педагозите от „Братя Грим“, но промяната нямаше да е възможна, ако тя не беше подкрепена и с 28 обучения на всички педагогически и медицински специалисти, както и за помощник-възпитателите на детската градина от преподаватели от ВИА колеж в продължение на три години. Успоредно с това стартира и преобразяването на дворното пространство на градината и превръщането му в едно ново място за игри и приключения на децата в среда от естествени материали и с нови подходи.

Изключителната мотивация на екипа на детската градина „Братя Грим” за прилагане на наученото от датските колеги доведе до множество промени в цялостния облик на детската градина както като среда, така и като взаимодействие по нов начин с децата. Ето само част от постигнатите резултати до момента, споделени от екипа на „Братя Грим“:

Хранене

“Децата имаха изградени навици за самообслужване по време на хранене. То се изразяваше в самостоятелно отсервиране след хранене.

Промяната сега е активно включване в подготовка на масата за хранене, самостоятелното сервиране на храната от децата, използване на купи и блюда, от които децата сами разсипват храната си и кани, от които сами сипват вода и чай. Продължават да отсервират и помагат при почистване след хранене.

Игра навън

Стремим се децата максимално да играят навън. Досега за игра навън децата използваха играчки за пясъчника, топки и обръчи. Наред с това играеха различни организирани игри.

Направихме голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и естествени материали в различни метеoрологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават света и заобикалящата ги среда. Тази свобода на децата да играят е нещото, което най-много ни хареса да видим в датските детски градини и след видяното, с увереност споделяме на родителите, колко важно е децата да откриват собствените си възможности и да развиват социалните си умения точно по този начин. Също така организираме допълнителни занимания и хранене навън, когато естеството на храната позволява.

Музиката

Музиката е неразделна част от ежедневието на децата. Слушаме музика, подходяща за възрастта им, пеем песни. Сега вече звучи класическа музика през деня. Промяната е използването на музиката в малко по-различен аспект. С децата играем ,,Калипсо“, използваме картонени твърди чаши и пеем ,,Га, галоп“ – премествайки чашата към съседното дете в посока, обратна на часовниковата стрелка (като цел тук ни е да направим подготовка за писане). Използваме мелодия чрез импровизиране като начало или край на дейност. Например: пеем 1, 2, 3, всичко прибери; 1, 2, 3, за кръг се приготви, 1, 2, 3, в кръгчето седни и т.н.

Закупихме по проекта различни детски музикални инструменти, които да са на разположение на децата по всяко време, за да могат да играят и свирят, когато желаят. Използваме като музикални инструменти кофи, дървени лъжици.

Кътове за игра и четене

По време на посещението ни в детските градини в гр. Орхус успяхме да съберем много впечатления и вдъхновение за промяна на средата и цялостното отношение към играта и децата. Много ни хареса, че почти във всяка детска градина имаше кът с възглавници за четене на книги и други занимания на децата, затова в някои от групите направихме подобни на тези, които ни харесаха.

а от екипа дошли идеите за промени в интериора на групите, които включват:

– премахване на голяма част от пердетата

– намаляване на излишните играчки и акцент върху тези от естествени материали

– осигуряване повече пространство за свободна игра

– творчеството на децата като част от интериора.

Другата промяна, която направихме е да обособим кътовете за игра в занималнята, съобразявайки се с датския начин на подреждане на групите. С малки модули отделихме пространствата в занималнята и направихме следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център. В съседно помещение направихме кътове, в които да играят момчетата. Там има: работилница, джаги, различни конструктори и гаражи.

Смятаме, че децата на по-малки групи играят по-добре, не проявяват агресия помежду си и изпитват удоволствие от играта.

Педагогическо взаимодействие

Най-голямата промяна извършихме именно тук, в процеса на педагогическо взаимодействие и общуването с децата, защото е въпрос на промяна на личните нагласи. Водеща е идеята да сме чувствителни към детската гледна точка и да следваме детската инициатива.

В българските детски градини използваме фронтален метод за взаимодействие с децата. Сега вече всички се стараем да променим своята позиция спрямо тях. Стараем се да сме до тях и да бъдем на тяхното ниво (седнали на земята или на столче до тях). Стараем се контактите ни да бъдат очи в очи.

Работата във всички тези направления продължава да се развива и надгражда, както споделиха от екипа на детската градина на вчерашното тържество.

Детската площадка бе открита от датските колеги, както и от много гости на тържеството, представители на местната власт в София, РУО на МОН София, учители и директори на други софийски детски градини, които не само проявиха любопитство за целия процес по проекта, но и изявиха огромно желание този модел да бъде мултиплициран в техните заведения, убедени, че това е по-добре както за децата, така и за техните родители, а и дава множество нови възможности и предизвикателства пред педагогическите екипи.

Усилията ни от тук нататък като организация ще бъдат насочени към популяризиране на този нов модел на образование в ранна детска възраст в цялата страна, съвместно с нашите приятели и съмишленици – екипът на детска градина „Братя Грим“, на които благодарим за упоритостта, последователността и огромната любов към децата! Дължим огромна благодарност и на родителите, които са подкрепящи целия този процес и без чието активно участие нищо от това нямаше да е възможно. Промяната би била възможна само с тяхното съдействие.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com