свободни места в детските градини в София

Недостиг във варненските ясли буди притеснение в майките, а те масово не знаят, че имат право на компенсации за частна ясла и градина. Само 810 места са обявени за първото голямо класиране за 2023/2024 г. в самостоятелните детски ясли в черноморския град. Според статистиката на общината 3047 са живородените деца в града през 2021 г.

От постовете във Фейсбук на майките от Варна се вижда, че те не са запознати с компенсациите за частна ясла и градина.

Класирането ще бъде обявено на 31 май до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на класираните деца е от 01. 06. 2023 г. до 09.06.2023 г.

Свободните места са:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 60 места;

ДЯ №2 „Моряче“ – 100 места;

ДЯ №3 “Зайо Байо“ – 65 места;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 55 места;

ДЯ №5 „Чуден свят“ – 50 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 60 места;

ДЯ №7 „Роза“ – 80 места;

ДЯ №9 „Детелина“ – 100 места;

ДЯ №11 „Иглика“ –100 места;

ДЯ №13 „Русалка“ – 95 места;

ДЯ №14 „Звънче“ – 45 места.

Към 31.12.2021 г. в област Варна функционират 43 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 2 106 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 81, или с 4.0%. В градовете детските ясли са 40 с 2 039 места, а в селата – 3 с 67 места.

Водещ критерий е постоянният или настоящ адрес на детето. Както в софийската система децата ще се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия ще се прилага функция генериране на случайни числа и децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число.

Новият член в екипа ни - Светлана е завършила педагогика, но обича да пише за деца, образование и много теми, свързани с родителството.