Отговорът на Томислав Дончев дали ще отворят детските градини предизвика вълни от недоволство, но не заради това, че нямат категоричен план кога, а заради това, че няма разписани възможности как това да стнане.

В свое писмо до министерски съвет Антонина Кенова, родител и част от Национален инициативен комитет за качествено и иновативно образование, изказва своята позиция по повод темата за откриването на детските градини у нас и настоява да има ясна визия как това да стане. Всички знаем, че отпуските на родителите изтичат.

Отговорите от анкетата, която формулира и сподели, показват, че цели 73,2% или над 15 хиляди души, сред които родители и учители, искат детските градини и сли да отворят врати от 13 Май. Най-много са анкетираните от София – 7,599, Пловдив – 1,579 Варна – 1,604 и Бургас – 1,544.

Според по-голямата част от анкетираните (73,2%) градините трябва да отворят при строго спазване на хигиенни и противоепидемиологични мерки, без задължително присъствие.
„Не. Да останат затворени до септември“ смятат цели 4836, но в процентен план (22,6%) са в пъти по-малко от болшинството, които искат да бъдат отворени. „Не. Да останат затворени до намирането на ваксина са отговорили 894 души или 4,2%. На въпрос дали биха пуснали детето си на градина на 13 май, 13 644 родители или 69,4% са отговорили положително, а отрцателно – 6008 (30,6%).

„Родителите на деца до 12 годишна възраст са изправени пред редица предизвикателства. Съвместяването на дистанционна работа, дистанционно обучение, гледане на дете в предучилищна и начална училищна възраст доведе до огромно напрежение в семействата към днешна дата. Онези сред вас, които имат малки деца, нямат нужда от много обяснения- убедена съм, че ме разбирате и от първите три изречения“, споделя тя.

И настоява да изискат три независими становища на епидемиолози за откриването на детските градини.

„Има разнопосочни мнения и сред тях, но всички разбрахме, че този вирус няма да отмине и трябва да се научим да живеем с него. Вместо да излизате и да ни казвате, че няма как да отворят градините, време е да потърсите начини КАК да отворят под определени условия. Убедена съм, че и да не отворите градините от 14.05, вие сте длъжни да осигурите алтернатива за детето на медицинската сестра, която писа, че е изправена пред решението да го води със себе си на работа. Или пък самотната майка, която трябва да работи, защото това е въпрос на оцеляване. Или учителката с дете от рискова група. Всъщност случаите са разнообразни, няма да изброявам. Вие просто трябва да помислите за всички!“, пише Кенова.

„Ефективна мярка за ограничаване на COVID- 19 ли е затварянето на детските градини и училища? “Нямаме достатъчно данни от другите държави”. Но продължителното им затваряне със сигурност крие редица отрицателни последици за обществото и децата не само в България. Кой работодател ще иска да наеме майка на малко дете на работа? И преди 13.03 беше трудно. Кой работодател ще държи работното място на майка, която е неефективна в дистанционната си работа или пък да й пази работното място, а работата да остане несвършена. Това е икономически неизгодно за бизнеса.
Забравихте и децата със специални образователни потребности, които нямат достъп до терапия. Често тя е в частни центрове, с малък брой деца. Забравихте и за частните детски градини, ясли, центрове, родителските кооперативи, които спазват редица изисквания на МОН, МЗ и др., и не работят с препълнени групи.

С днешните изказвания в медиите за отваряне на ½ или ⅓ от детските градини, още повече се настройват родители и учители- едни срещу други, че и помежду си. И не само. Сякаш чакате да видите реакция и под натиск да вземете решение? Аз не искам това!

Вие сте там, за да предложите план за действие, възможни решения, които да са базирани на професионални становища на ЛЕКАРИ- епидемиолози, а не под натиск на тълпата!
И не, няма какво да чакаме другите държави. Знаете ли защо?

Защото никъде в Европа няма група от 40 деца с един учител! Никъде в Европа няма деца в яслена възраст, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се гледат от медицински сестри. Имаме нужда от наш план, наши мерки и възможни решения. И най-накрая истинска промяна в образователния модел за децата от 0 до 7г.

Виждам много пропуски в изказванията на министри по темата, очевидно непознаващи особеностите на българските детски градини- площ, брой деца, брой педагози и помощен персонал.

Първо трябва да решите КАК да отворят детските заведения в България, а не кога! Не виждам да го правите“.Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com