Администрацията на район “Оборище” активно търсила възможности за реализиране на нови детски градини и ясли, в отговор на болезнения проблем с липсата на достатъчно места. Обсъжданите имоти били най-вече в междублокови пространства и предвид ограниченията, които това носи, позволява да се реализират детски заведения за най-много две групи деца. Подобни инвестиционни намерения не биха могли да задоволят изцяло острата нужда от детски градини, а същевременно биха били скъпи поради необходимостта да се изгради и допълни цялата административна инфраструктура съпътстваща една подобна институция.

Пазете снимките на децата ви за себе си, вижте защо

„Разглеждаме в идейно предложение имот стопанисван от “Пазари север” ЕАД – търговско дружество със 100 % собственост на Столична Община. Познатият като “Пазар Подуяне” или “Съботен животински пазар” е специализиран за продажба на живи животни. Предвид множество фактори основната дейност на територията е със затихващи функции. Именно това заедно с благоприятното местоположение и размери на имота дават основание да се направи предложението за реализиране на детско заведение на мястото. Имотът е сключен между бул. “Данаил Николаев”, ул. “Васил Друмев”, ул. “Марица” и бул. “Евлоги Георгиев” (Перловска река). Инвестиционните намерения включват изграждането на сграда за детско заведение за 8 групи деца с административен блок обединяващ всички необходими съпътстващи дейности. Идейното предложение запазва вътрешната за пазара павирана улица, като част от недвижимото културно наследство на района. Опазва се, също така и високата дървесна растителност по протежение на тази улица предпазвайки и надграждайки зелената система на квартала.Сградата е решена на две нива с частично трето ниво при административния блок, както и подземно ниво пак там. На подземното ниво се предвиждат технически помещения и зона за детски плувен басейн със съблекални.Предвид подходящото географско разположение на покрива са предвидени фотоволтаични панели, които да намалят бъдещите експлоатационни разходи на сградата, както и в комбинация с подходящи енергоефективни решения да приведат в близки до нулевите нива на ползване на конвенционална енергия“, споделят от район Оборище.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com