Администрацията на район “Оборище” активно търсила възможности за реализиране на нови детски градини и ясли, в отговор на болезнения проблем с липсата на достатъчно места. Обсъжданите имоти били най-вече в междублокови пространства и предвид ограниченията, които това носи, позволява да се реализират детски заведения за най-много две групи деца. Подобни инвестиционни намерения не биха могли да задоволят изцяло острата нужда от детски градини, а същевременно биха били скъпи поради необходимостта да се изгради и допълни цялата административна инфраструктура съпътстваща една подобна институция.

Пазете снимките на децата ви за себе си, вижте защо

„Разглеждаме в идейно предложение имот стопанисван от “Пазари север” ЕАД – търговско дружество със 100 % собственост на Столична Община. Познатият като “Пазар Подуяне” или “Съботен животински пазар” е специализиран за продажба на живи животни. Предвид множество фактори основната дейност на територията е със затихващи функции. Именно това заедно с благоприятното местоположение и размери на имота дават основание да се направи предложението за реализиране на детско заведение на мястото. Имотът е сключен между бул. “Данаил Николаев”, ул. “Васил Друмев”, ул. “Марица” и бул. “Евлоги Георгиев” (Перловска река). Инвестиционните намерения включват изграждането на сграда за детско заведение за 8 групи деца с административен блок обединяващ всички необходими съпътстващи дейности. Идейното предложение запазва вътрешната за пазара павирана улица, като част от недвижимото културно наследство на района. Опазва се, също така и високата дървесна растителност по протежение на тази улица предпазвайки и надграждайки зелената система на квартала.Сградата е решена на две нива с частично трето ниво при административния блок, както и подземно ниво пак там. На подземното ниво се предвиждат технически помещения и зона за детски плувен басейн със съблекални.Предвид подходящото географско разположение на покрива са предвидени фотоволтаични панели, които да намалят бъдещите експлоатационни разходи на сградата, както и в комбинация с подходящи енергоефективни решения да приведат в близки до нулевите нива на ползване на конвенционална енергия“, споделят от район Оборище.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com