Нови 400 места в самостоятелните детски ясли в София

ясли

Нови 400 места в самостоятелните детски ясли в София ще бъдат разкрити, споделиха от Столична община за Детските градини. Въпросът ни бе по повод статистиката на НСИ, която показва, че интересът към яслите нараства с по-голям темп от местата. По данни на ИСОДЗ към 28 март 16 обекта се очаква да приключат строеж до края на 2023 г. с общо 2160 места за яслени и градински групи.

Яслите не са приоритет на общините, тъй като задължителното предучилищно образование се прилага от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето. Предвид това, при разкриване на нови места, приоритетно се обявяват такива за прием на деца в задължителна предучилищна възраст. Но приоритетно за майките, особено в големите градове, е връщането на работа след приключване на платеното майчинство.

Към 31 декември 2022 г. в страната работят 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 193 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с 1 на сто. Към 31 декември 2022 г. осигуреността с места общо за страната е 19,5 на сто, като най-висока е в областите Габрово (29,4 на сто), Плевен (26,7 на сто) и Благоевград (25,3 на сто).

С 4% повече постъпили деца в яслите през 2022 за цялата страна

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1127, или с 4 на сто повече в сравнение с предходната година. В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата – 14 687.

В градовете детските ясли са 726 с 30 968 места, а в селата – 109 с 2225 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1 на сто, а тези в селата – с 1,6 на сто.

Традиционно родителите в големите общини, като София, Пловдив и Варна се насочват към яслените групи в детските градини, за сметка на самостоятелните детски ясли, където местата често са по-малко.

Друг мотив на родителите е именно и възможността за прехвърляне в градинска група без допълнително кандидатстване. В София при предходното класиране най-голям недостиг имаше именно за двегодишните – втора яслена група – кандидатстващите бяха двойно повече от свободните места 3819 места и 7953 кандидати, а за първа яслена група – 2169 места и кандидати – 4695.

“Към момента се извършва строителство и разширение на 21 нови сгради на детски градини и пристройки към 8 детски ясли. За първо класиране, което ще се извърши на 12.05.2023 г., за прием през новата учебна 2023/2024 година са обявени 4915 места за прием на деца в яслени групи”, допълват от общината.

В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2,8 на сто. В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17,9 на сто. Най-висок е показателят за областите Габрово (23,4 на сто), Плевен (22,6 на сто) и София (столица) (21,9 на сто).

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com