Народното събрание (НС) отхвърли законопроект на “Има такъв народ” (ИТН) за промени в Закона за закрила на детето, предвиждащ забрана за материали за полова идентичност в детски градини и училища. „За“ бяха 73 народни представители, 51 – „против“, 48 се въздържаха.

“51 депутати открито казаха, че са “За” хора и организации, неодобрени от МОН да ходят по детските градини и училищата и необезпокоявани да пропагандират НЕ някакви базисни неща за сексуалното образование или биологията, ами…ъъъ… буквално децата да си сменят пола. Понеже точно това беше предложено за забрана в проектозакона, и нищо друго”, споделя Кристиян Шкварек

От ИТН предлагаха да бъде забранено на територията на всички предучилищни и училищни заведения на “идеология, беседи, листовки и други видове развлекателни, информационни и обучителни материали за здравна, полова и обществена тематика, несъответстваща с общоприетите морално-етични норми за понятието биологичен пол”. Забрана се предвиждаше и за материали, свързани с ранно определяне на половата идентичност на деца, различна от биологичната, както и извършването на медицински услуги на деца, включващи хормонална терапия или интервенция за смяна на пола.

Законопроектът предвиждаше и глоби при установяване на нарушения на предложените забрани, а за системно нарушение – лишаване от свобода до две години или пробация, и обществено порицание.

По време на дебатите бившият министър на образованието и настоящ депутат от ГЕРБ Красимир Вълчев каза, че разговорът трябва да е за цялостното възпитание, а не да се хваща част от него и да се спекулира с темата. “Така поставено, излиза, че училищата са основната среда, в която се пропагандира смяна на пола”, каза той.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com