Столична община разглежда проектно предложение за осигуряване на сензорни устройства за следене качеството на въздуха в затворени помещения „CANARY“.

Обсъждания пилотен проект е със Столична Община за инсталирането на 20 сензорни устройства на цена от 30 хил. лв. – Canary в ДГ № 76 “Сърничка”. Данните от устройствата ще бъдат подавани към централизирана облачна система, която се разработва като част от стратегията за дигитализация на София.

Какво не харесват в храната, сготвена по новия рецептурник за детските градини, родители и учители

Устройствата CANARY представляват система от сензори, която измерва определени параметри на въздуха в затворени помещения. На база тези параметри в реално време се прави анализ и оценка на качеството му. Устройствата могат да подават индикация при отклонения от референтните стойности и да информират за необходимостта от проветряване, включване на вентилация или устройства за допълнително пречистване на въздуха.

Целта е намаляване на риска от възникване на вирусни и бактериални инфекции чрез намаляване на разпространението на микроби във въздуха като междувременно се запазва оптималната температура и влажност в помещението, което от своя страна спомага за цялостната климатизация. Проектът е разделен на три етапа. В първия етап основната цел е събирането на данни за нивото на въглеродния диоксид CO2, температурата и влажността на въздуха, както и наличието на фини прахови частици (PM2.5 и PM10).

Как физическата среда е “трети” учител на децата – уникална детска градина в Амстердам показва това

Във втория етап се прави анализ на събраните данни и се взема решение за това дали е необходимо да се правят още измервания, да се добавят нови сензори или да се премине към инсталирането на допълнителни съоръжения като вентилационна система, пречистватели на въздуха, озонатори или други комбинирани решения.

Третият етап представлява намирането или изграждането на допълнителните решения и инсталирането им както и интегриране със системата, която да ги управлява чрез изкуствен интелект, който работи на база машинно самообучение (Machine Learning) с рамки, зададени от измерванията във втория етап.

Антонина Кенова от Иновативен комитет за качествена и иновативна образователна система сподели след среща с новия заместник кмет по дигитализация на Столична община Генчо Керезов, че изграждането на системата за следене на качеството на въздуха е един от много пилотни проекти на СО в рамките на т. нар. “Пясъчник”(Sand box). Целта на проектите е да идентифицират иновативни решения на различни предизвикателства в София, които да се тестват бързо и при добри резултати да бъдат надграждани в бъдеще. “Г-н Керезов ми обясни, че когато се кандидатства за финасиране по Европейски програми, от голямо значение е степента на готовност на конкретното предложение. Това е и причината СО да предприема тези пилоти – така може да подбере работещи решения, а след това да търси по-голямо финансиране при прилагането на такива технологии в по-голям мащаб.

Конкретнта детска градина е избрана като подходяща за част от тези пилоти. Проектът пък цели да идентифицира причините за замърсяване на въздуха и какви да бъдат най-ефективните последващи мерки. След което, при добри резултати и финансиране, ще може да се въведе и в други детски градини, училища, обществени сгради. В детската градина, избрана за пилотния проект, учителите и директорката ще могат бързо и на база данни да предприемат действия за подобряване качеството на въздуха. Според него не е изключено пречиствателите на въздух да се окажат добро решение, но е възможно да се намерят по-прости, а и евтини решения след събиране на данните. Финансирането е от направление “Дигитализация, иновации и икоомическо развитие” и няма да ощети бюджета на градината или пък този на СО за образование”, сподели още тя.


Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com