За отказ за полагане на грижи за дете с Диабет Тип 1 в детска градина 187 ДГ „Жар птица“ в София алармираха от Асоциация “Докосни дъгата”.

Никога не съм вярвала, че ще мога да заведа децата на ресторант, но не и на училище

Касае се за 6-годишно момченце, което е диагностицирано с болестта през 2019 г. След първоначалния шок за семейството от поставяне на диагнозата и смяната на начина на живот, детето известно време спира да посещава детска градина. След адаптацията на семейството, майката прави няколко опита да оставя сина си в градината. Уви, безуспешни.

Никой не желае да поема отговорност да следи кръвната му захар, нито да поставя инсулин, за да може детето да се храни в градината и да спи там. Майката е принудена да стои без работа, за да може да реагира при евентуална хипо или хиперглекимия.

През 2020 г. детето започва да посещава градина само до обяд, като отново отговорността за безопасния му престой поема майката. Детето пак не се храни с връстниците си и се прибира по обяд вкъщи.

Подробности около задължителното предучилищно образование за 4-годишните

През настоящата учебна година майката решава да търси правата си, като иска съдействие от медицинския персонал, полагащо се по закон. Провежда разговори с директорката и медицинските сестри, за да им обясни какво е нужно като съдействие от тяхна страна. Намира нужната образователна литература във синтезиран, опростен и разбираем вид. Изразява дори желание да обучи сестрите и да държи връзка с тях по телефона, за да ги насочва в действията им спрямо състоянието на детето. Отказано й е с оправданието, че сестрите не разбират и с това си желание поставя в риск животът на сина си. Освен това, няма наличен персонал на разположение за цял работен ден.

Осезаема е липсата на всякакво желание за намиране на диалог и адекватно решение, за да се чувства детето прието и равнопоставено.

По случая е изпратена жалба до кмета на район „Красна поляна“, заместник-кметовете по направления „Финанси и здравеопазване“, „Култура, образование, спорт и младежки дейности, „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ в Столична община, с копие до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Резултатът – изискани са писмени обяснения от директора на учебното заведение. От описаното в тях се вижда нежеланието за съдействие и диалог от страна на институцията, заради натовареността на персонала и големия брой деца в градината. Настоявали и родителите да запишат детето в специализирана детска градина.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com