Критерият уседналост, който носи допълнителни точки при прием на децата в детските градини в София на база адрес, няма да важи за класиранията през септември, тъй като от Столична община отлагат влизането му в сила и продължават да обсъждат как да бъде по-добре формулиран.

Мотивите за отлагането са, че представителите на работната група в общината не са достигнали консенсус по темата за приложимостта на критерия. Както и има много спорове как уседналостта ще повлияе на класиранията в детските заведения.

Критерият, свързан с „уседналост“ на един от родителите, трябваше да влезе в сила от началото на учебната 2020/2021 г. и да бъде прилаган при текущите класирания на децата през септември.

Включването на този критерий дава предимство при класирането на деца по общите критерии, чиито родители притежават постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община, като срокът за адресната регистрация в момента е под въпрос. Първоначално идеята бе той да е минимум 1 година, а в момента има идеи той да се увеличи от 2 на 3 години.

Може да изпращате становища по темата на имейл адрес d.ugrenova@sofia.bg до 16 юли.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com