Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чрез които се предлага да отпаднат таксите за детските ясли и детските градини и ползването на тези детски заведения да стане безплатно за родителите. Целта на предложението е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. Те ще са безплатни от 1 април 2022 г.

Парламентът заседава извънредно за окончателното приемане на бюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г. Дневният ред на депутатите предвижда и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Парите за безплатни детски градини обаче може да не стигнат. Това каза в ефира на “Денят на живо” изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. По думите й предвиденият ресурс от 85 милиона лева може да се окаже недостатъчен, като сметката ще бъде покрита основно от общините и местните данъкоплатци. 

“Политиката за безплатни детски градини ще струва годишно над 1 милиард лева. По данни на МОН в момента детските градини в страната са 1726, като в тях се отглеждат над 245 хиляди деца. Към момента 76 % се покриват от държавата, 17% от общините, 7% остават за родителите. Сега с промяната в закона се обезпечава единствено частта, касаеща таксата за градините, плащана от родителите”, обясни тя.