Нови промени публикуваха в Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Противно на очакванията точката за посещение на ясла се запазва и занапред, като проектът не предвижда отпадането ѝ в някакъв бъдещ момент.

Вече ще се дават 2 точки за трудов статус на родители, работещи по граждански договори. Предвижда се и въвеждане на задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст на територията на Столична община от началото на учебната 2023/2024 година, т.е. от септември 2023 г., като задължителното предучилищно образование за деца на 4-годишна възраст ще се осъществява само в детски градини (но не и в училища), а задължителното предучилищно образование за деца на 5 и 6-годишна възраст ще се осъществява както и досега от детските градини и подготвителните групи в училищата.

Друга новост е опцията за класиране, което се извършва от експертна комисия, назначена от директора на съответната детска градина, с участието на медицински специалисти – или класиране извън електронната система, което ще се прилага за “специални групи в детски градини”.

Предвижда се и автоматично отписване на децата от общинска СДЯ/ДГ при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителя/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ.

Всеки може да подава предложения и коментари на сайта за обществени консултации от 09.06.2022 г. до 09.07.2022 г.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com