Компенсации и за неприетите в ясла ще има след като преди дни приеха Постановление на МС за определяне на реда за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите на родители на неприети в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини деца. За целта са осигурени 600 000 лв., с които ще се компенсират родители за периода от 1 септември до 31 декември 2022 г.

Досега право на компенсации имаха само децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина поради липса на места. Те са на стойст 372 лв. на месец, а условията са – да са кандидатствали в градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, но да не са били приети, детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация в нито една държавна или общинска градина или училище, общината да не е предложила друго равностойно място и др. 

Последно на 15 юни т.г. кабинетът одобри изплащането на обезщетения в размер на 534 096 лв. за март и април на 838 семействата, за чиито деца няма места в детските градини. От тях 531 хил. лв. бяха за Столична община, а 2946 лв. – на община Пловдив.

През декември 2021 г. бяха изплатени 333 хил. за 798 деца (за периода 15 септември – 31 октомври м.г.). Преди това имаше още 2 транша – 548 656 лева за общо 440 неприети деца за месеците от януари до май м.г., а за времето от 1 юни до 14 септември – 361 785 лева за общо 400 деца, пишат Сега.

Броят на родителите с право на компенсация се увеличи леко, след като бяха направени известни промени в резултат на родителски протести. Редакциите от септември 2021 г. в Наредбата за условията и реда за изплащането на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите на родители на неприети в градина деца дадоха възможност родителите да кандидатстват ежемесечно през периода от 5 ноември до 5 юли на съответната учебна година, а не еднократно в началото на учебната година.

Също така се даде право по решение на кмета на общината прилежащите райони на детските градини и училищата в общините с районно деление (Столична община, община Пловдив и община Варна) да включват само районите на обхват без граничещите райони на обхват в случаите, когато районите на обхват съвпадат с районите, определени със закона за териториалното деление на столичната община и големите градове. Това означава, че ако за детето няма място в желаната детска градина в района по местоживеене, в София и големите градове за равностойно ще се смята алтернативно място в същия административен район по настоящия адрес на детето. В началото на годината в столицата право на такова обезщетение са имали родителите на 820 деца, като за месеците март и април броят им е увеличен на 833.

От 1 април т.г. размерът на компенсацията бе завишен с решение на МС от 291 лв. на 372 лв. на месец.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com