градина

Педагозите в детските градини намаляват. Тенденцията е силно изразена в големите градове – с изключение на Русе и Благоевград.

По данни на националната статистика, от 20 000 детски учители през 2022 година, повече от 200 са излезли от системата през 2023-та. Една от причините е изоставането в заплащането на педагозите в предучилищното образование в сравнение с това в началното училищно образование, казва икономистът Адриан Николов.

“Напоследък заплатите на учителите бяха увеличени доста силно и поне неформално обвързан със средната заплата. Съответно не е невъзможно да допуснем, че някаква част от педагогическия персонал да се е преместил в началния етап на училищното образование, където преходът е най-лесен и най-възможен”, коментира той.

Адриан Николов изтъкна и липсата на законодателна воля, заплатите на педагогическия персонал в детските градини да се обвържат със средната, по примера на направеното в училищното образование. “Ако е налице национален консенсус и политическа воля това да се случи по сходен модел и заплатите на педагогическия персонал в детските градини, няма никакви пречки това да се случи”, заключи икономистът.

Застаряващо поколение педагози

Според НСИ броят на педагозите под 25 години е относително нисък само 556. След това наблюдаваме забележителен скок в броя на педагозите във възрастовата група от 25 до 29 години, където стига до 1256. Най-много са във възрастовата група 40 до 44 години, където броят на педагозите достига 2982. След 60 години, броят на педагозите е 2337.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com