“Модел за адаптация с присъствието на родител при постъпване на детето в детска ясла” е темата на обучение, организирано от дирекция “Здравеопазване” на Столична община.

В него са включени директорите, педагозите и медицински сестри от всички 24 общински самостоятелни детски ясли в София.

Обучителният семинар се води от ас. д-р Диана Антонова от Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ “Св. Климент Охридски”, катедра “Предучилищна и медийна педагогика”.

Подготвените от ръководствата на яслите правила, по които родителите ще могат да участват в адаптацията на своите рожби към детските заведения, ще бъдат консултирани със специалистите от Софийския университет.

Един от най-харесваните модели за адаптация е именно  Берлинският модел, който е разработен с идеята децата да се адаптират по индивидуален начин, спрямо тяхната възраст и личностни особености.

Моделът предвижда родителят да посещава яслата или градината заедно с детето, ако е възможно винаги по едно и също време на деня, да прекара около 1 час в стаята заедно с детето и след това заедно се прибират у дома. Определя се един възпитател, който да отговаря за адаптацията на даденото дете, като се доближава предпазливо до детето, без да оказва натиск върху него или като му предложи да играят заедно – тримата, заедно с родителя. Тя наблюдава взаимодействието родител-дете и поведението на детето, старае се да спечели неговото доверие, да предложи и открие любими игри и дейности. В тази ситуация е важно тясно прикрепена фигура (учителката), да действа по доста пасивен начин, задължително е по никакъв начин да не тласка детето да се отдалечи от родителя, да приема, че детето иска да бъде близо до родителя, да обръща внимание на детето, като остава на заден план, а на преден родителя. Това се повтаря три дни, като през тези първи три дни НЕ се правят опити за раздяла.

Първи опит за раздяла се правят на четвъртия ден от посещението. Няколко минути след пристигането на детето и родителя в стаята, учителката посреща детето, родителят казва чао, обаче остава наблизо и се връща пак в групата не по-късно от 30 минути от сбогуването. Задачата на учителя е да подкрепя детето по време на тази раздяла, например да се сбогуват заедно с родителя, да обяснят, че родителят ще се върне, да успокои на детето и да насочи вниманието на детето към игрите и децата (целият адаптационен модел ще бъде качен в следваща статия.

Следващата седмица директорите и педагозите от яслите в София, заедно с техни колеги от цялата страна ще участват в още едно обучение, което ще се проведе във Велинград.

След покриване на конкретни изисквания, участниците в семинарите ще получат сертификати за преминато обучение по темата.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com