Отново промяна в Наредбата за прием на деца в яслите и градините в София от следващия прием. Точките за адрес в София ще са повече. С тази Наредба се отменят досега действащата наредба за прием, както и правилата, по които досега се осъществяваше приемът през работна група.

Постоянният адрес на родителя или на детето през последните 3 години вече ще носи 5 точки при кандидатстване – досега по този критерий се даваха 4. Ако адресът не е сменян от 1 до 3 години, това вече ще носи 3 точки. 2 точки ще се дават на хората, които имат постоянен адрес през последната 1 година.

Настоящият адрес на детето, който не е променян към датата на класиране през последните над 3 години, ще дава 4 т. Ако не е сменян през последните от 1 до 3 години – 3 т., а това е така през последната 1 година – 2 т.

Освен родителите, които са редовни студенти, точка ще могат да получават и родителите ученици.

В наредбата е записано, че родител, който е ученик в училище/студент, редовна форма на обучение към датата на класиране, вече ще получава 2 точки. Справките дали родителите учат, ще става по служебен път. За студентите и докторантите – чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН, е уточнено още в наредбата.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com