Над 570 милиона лева ще бъдат отпуснати тази година за подпомагане на семействата с деца. Това показва планът за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.), пише „Труд“.

В него са заложени мерки, които целят забавяне на темповете на намаляване на населението у нас. Министерство на труда и социалната политика координира разработването на плана за 2021 г., който е изготвен в рамките на Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към социалния министър.

Тази година отпадна подоходният критерий за еднократната помощ от 300 лева за ученици, записани в първи клас. За нея са предвидени 16 800 000 лв., като парите трябва да стигнат до 56 000 ученици. Еднократно плащане от 300 лева ще получат и родаителите на деца, записани в 8 клас. Сумата е 18 750 000 лв. и ще я получат 62 500 ученици, е записано в плана.

Най-голямото перо са детските надбавки. За отглеждане на дете до 1 г. са заделени над 34 млн. лева, а за дете до завършване на средно образование – близо 300 милиона лева. От тази година надбавката за едно дете в семейството вече е 50 лв., за две – 110 лв., а за три – 165 лв. Право на помощ имат семейства, в които доходите на човек са до 510 лв., а 80% от помощта се полага при доход между 510 лв. и 650 лв. на човек. Според плана такава надбавка ще се плаща за 572 000 деца средно на месец.

Родителите с по-високи доходи могат да ползват данъчни облекчения, като им се приспадне определена сума от годишната данъчна основа. За едно, ненавършило пълнолетие дете, се приспадат 4 500 лв., за две – 9 000 лв., а за три и повече – 15 500 лв.

Към плана са включени и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 – 60/40, “Запази ме”, както и помощта от 50 лева за всички пенсионери.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com