Преучилищното образование е задължително да стартира в учебната година, в която детето навършва 4-годишна възраст, съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование, влязла в сила от началото на 2021 г., посочват от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Родителите избират целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна форма на обучение, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

До началото на учебната 2023–2024 г. общините са задължени да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст.

5 лоши родителски черти, които ще навредят на вашето дете в дългосрочен план

За стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г., но само в общините, осигурили условия за това след взето решение на Общинския съвет.

Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование. В тази връзка при предоставяне на социални и семейни помощидирекции „Социално подпомагане“ ще следят за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години. Това се отнася само за общините, в които това е задължително след решение на Общинския съвет, подочиха от АСП.

Информация за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските и държавни заведения (детски градини и училища), се предоставя на АСП от МОН чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество.   

25 от 28-те области в страната, които към 15 септември 2021 г. са приели задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца с решение на Общинския съвет не включват областите Бургас, Сливен и София-оласт. 

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com