Доста често родителите се вълнуват имат ли право учителите да пускат детски филмчета в яслата или градината.

Днес ви отговаряме с цитати от действащите Наредби:

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

чл. 26, ал.3

За децата в детската градина се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, описани в плана за обучение, както следва:

1. за деца от 3 – 5 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 10 – 15 минути;

2. за деца от 6 – 7 години не повече от два пъти седмично с продължителност на експозицията до 15 – 20 минути.

За яслени групи: Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

https://lex.bg/laws/ldoc/2135608240

чл.16, ал. 5:

За деца над 2-годишна възраст в детската ясла се допуска използването на електронни устройства с видеодисплеи, мултимедийни проектори и телевизор само с образователни цели, посочени в плана за възпитателна работа, но не повече от веднъж седмично, с продължителност на експозицията до 10 минути.

Съответно под две години не трябва да се пускат електронни устройства.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com