С промени в Наредба №5 за предучилищното образование вече са регламентирани и записани изискванията към всяка една общинска или държавна детска градина у нас за игра навън. Детската градина и училището ще трябва да осигуряват игри на открито за децата от всички възрастови групи поне два астрономически часа дневно при целодневна организация и поне един астрономически час дневно при полудневна организация винаги когато климатичните условия позволяват това. Промяната е факт от 02.10.2020 г.

Има ли изход от проблема с недостига на места в яслите и детските градини в София

Тя е ключова за децата в детските градини, тъй като много родители сигнализират, че и при топло време децата им не се извеждат навън, по необясними причини, камоли да говорим за час – два игри навън.

Другите две промени са свързани с адаптацията. ” Детската градина изработва и прилага модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина, който е неразделна част от Правилника за дейността на детската градина. Моделът задължително включва краткосрочно присъствие на родителите в детската градина. Продължителността на присъствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, се определят предварително на индивидуални срещи между учителите и родителите”, пише още в промяната.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com