Заплатите на педагогическия персонал в детските градини и ясли да се изравнят с възнагражденията на учителите – 125% от средната работна заплата, а възнагражденията на непедагогическия персонал да стане 170% от минималната работна заплата. За това ще предложат от ПП-ДБ при гласуването на план-сметката в пленарната зала, обяви в “Денят започва” Венко Сабрутев от “Продължаваме Промяната”.

“Това е личната ми кауза – за повишаване на заплатите на персонала в детските градини и яслите. В момента те изостават драстично и се оказва, че непедагогическият персонал, който полага изключително важни грижи за децата ни в най-ранна детска възраст, получава минималната работна заплата. Сега нашето предложение ще бъде ръст в размер на 170% от МРЗ, а педагогическият персонал да се изравни със заплатите на учителите в страната. Държавата ще осигури необходимите средства за получаване на заплатите”, каза Сабрутев.

Той изтъкна още, че в бюджета ще има средства за гарантиране на заплатите на лекарите от минимум 2000 лв. и 1500 лв. за медицинските сестри. Осигурени са средства и за планираното 12% увеличение на пенсиите, както и за увеличение на стипендиите. 

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com