Адвокат Камена Вълчева разяснява как да ползваме данъчните облекчения за деца

За да се възползвате от данъчното облекчение за деца, трябва да имате доходи през 2021 г., върху които да е удържан и внасян данък върху доходите. Такива доходи ще имате, ако работите на трудов договор, ако сте държавен служител, ако сте самоосигуряващо се лице, ако сте едноличен търговец, ако сте управител по договор за управление и др. хипотези.

Ако през 2021 г. сте получавали само майчинство или обезщетение за безработица от борсата, от тези суми не се удържа данък върху доходите, съответно държавата няма да има какъв данък да ви възстанови под формата на данъчно облекчение, защото няма да сте внесли данък за годината.

За едно ненавършило пълнолетие дете – получавате данъчно облекчение в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;

Две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9000 лв.  Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;

Три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1300 лв.;

Подробности около задължителното предучилищно образование за 4-годишните

Родителят, който подава документи за данъчно облекчение, не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Т.е. препоръчително е преди да подадете документи за облекчението, да проверите в НАП (онлайн с ПИК или на място) дали имате неплатени просрочени задължения (примерно пропуснати здравни вноски за минал период или други задължения), защото ако подадете декларация за облекчението и се окаже, че имате подлежащи на принудително изпълнение задължения към държавата, НАП ще откаже да ви предостави данъчно облекчение.

Данъчното облекчение се ползва само от единия родител – родителите трябва да се разберат кой от тях ще подаде документи за конкретната година (възможно е това да бъде и родител, на когото НЕ е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, важното е въпросният родител да не е лишен от родителски права). Не трябва и двамата родители да подават документи за облекчението, защото дори да го получат и двамата в пълен размер, санкцията за такова некоректно поведение ще е, че и двамата родители ще трябва да върнат получените от тях суми. Единствената хипотеза, при която и двамата родители могат да подадат документи за данъчно облекчение за едно и също дете, е в случай че единият родител вече е подал документи за облекчението, но доходите му през годината не са достатъчни, за да се възползва от данъчното облекчение в пълен размер, тогава другият родител чрез подаване на годишната данъчни декларация може да заяви остатъка от данъчното облекчение (например за цялата година родителят е внесъл 300 лв. данъци – в този случай няма как държавата да му възстанови 450 лв. за едно дете, ще му възстанови само 300 лв., а другият родител ще има право да подаде годишна данъчна декларация, с която да поиска остатъка до пълния размер на данъчното облекчение, т.е. другите 150 лв.)

Дарете играчки и книжки за детските кътове в педиатриите в страната

Ако имате дете с 50% и с над 50% увреждане (с ТЕЛК), имате право на по-висок размер на данъчното облекчение –900 лв. за детето.

Все още няма бланки на декларациите за ползване на данъчното облекчение за 2021 г. На сайта на НАП има образци на декларациите за миналата година, но не бързайте да ги теглите – има време да излязат нови образци за настоящата година. Все пак сроковете за подаване на документи са през декември 2021, ако подавате такава декларация през работодателя си, или от януари до април 2022, ако сами подавате декларацията за облекчения като част от Годишната данъчна декларация.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com