такси за детски градини в София

По-ниски такси за предучилищна група в градините в София и Пловдив, а в някои градове в страната услугата става безплатна. Това се случва благодарение на Закона за училищното и предучилищно образование. Според него децата на 5 и 6 години трябва да ходят задължително на предучилищна, а обучението им е безплатно. Родителите дължат такси само за дейностите по хранене, които не са покрити от държавата. 4-годишните също се планира да бъдат пращани задължително на градина от 2023 г.

Намалението ще е различно в отделните райони на страната, а размерът му се определя от общинските съвети. В някои общини като Шумен и Пазарджик таксата отпада изцяло. В столицата пък се предвижда посещението на предучилищна да е безплатно за децата в неравностойно положение, които са около 2400, а за останалите таксата се намалява с 10%, пише още Монитор по темата.

В София от 18 265 деца на 5 и 6 години, които ходят на предучилищна в София, 2400 от тях се предвижда да бъдат освободени от такса. Такава няма да се дължи за второ, трето и следващо дете в многодетно семейство, както и за сираци. От такса се освобождават и малчуганите, които имат майка или баща студент или болни родители. За останалите деца на 5 и 6 години в София таксата за градина, която сега е 60 лева на месец, ще бъде понижена с 10% и ще стане 54 лева.

От 48 на 36 лева пък ще бъде намалена таксата за предучилищна в Пловдив. Понижението е 25% (12 лева). И там ще бъдат освободени от такса всички 1279 деца, които до момента са ползвали някаква преференция за намаляване на таксите. Това са осиновени деца или такива, настанени в приемно семейство, ползващи социални услуги, такива в многодетни фамилии и др.

В Пазарджик 5- и 6-годишните деца, записани в предучилищна група в детска градина или училище през 2021 г., се освобождават от такса. За малчуганите в първа и втора група таксата остава 35 лева. С 10 лева по-скъпо струва посещение в седмична детска градина.

Шумен е друга община, която маха таксите за предучилищна. Предложението ще бъде гласувано на следващата сесия на местния общински съвет. Към момента в детските градини в общината се обучават 1370 деца на възраст 5 и 6 години. Част от тях и сега ползват облекчения, но предложението на общинска администрация е от 1 януари 2021 г. всички деца в предучилищните групи да бъдат освободени от такса.

В някои градове таксата за детска градина се плаща на ден. В Бургас например тя е 2,20 лева за един храноден. От тази сума родителите на 5- и 6-годишните ще заплащат 1,80 лв., а останалите 40 стотинки се поемат от общината. При целодневна организация на работа в детската градина 50% от полагаемата такса заплаща родител, който сам полага грижи за своето дете, поради смърт или лишаване от родителски права на другия родител. Не се заплаща такса за деца на двама родители редовни студенти с постоянен адрес на територията на община град Добрич; за деца на загинал родител при изпълнение на служебен дълг, както и за дете/деца със СОП или с хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК с 50% и над 50%.

В Добрич за децата от трета и четвърта подготвителна възрастова група, които се заплаща по 1,58 лева на ден за храна в учебно време. Таксата за ползване на детски градини при полудневна организация на работа в рамките на шест последователни астрономически часа е по 1.19 лева за храна на ден. За децата, които посещават полудневни подготвителни групи в училища, не се заплаща абсолютно нищо, тъй като те не се хранят на обяд в учебното заведение. Родителите, чиито деца са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци желаят да посещават сборна група в детската градина, заплащат такса в пълен размер – 57,28 лева.

В Кюстендил за целодневни детски градини и яслени групи е определена месечна такса за пълен месец в размер на 98 лв., обявиха пред „Телеграф“ от кметската администрация. За деца, чиито родители са с постоянно местоживеене на територията на общината, таксата се заплаща с 50% намаление. Що се отнася до тези в задължителна предучилищна подготовка (5- и 6-годишни) в целодневните детски градини се заплаща месечна такса само за присъствен храноден в размер на 1,60 лв. на ден.

98 лева е таксата за пълен месец в целодневни детски градини и яслени групи в община Kюстендил За деца, чиито родители са с постоянно местоживеене на територията на Кюстендил обаче, таксата се заплаща в размер на 50 на сто- т.е. 49 лева. Що се отнася до децата в задължителна предучилищна подготовка (5 и 6-годишни) в целодневните детски градини се заплаща месечна такса само за присъствен храноден в размер на 1,60 лв. на ден. За деца сираци или такива, на които поне единият родител е редовен студент или с трайно намалена работоспособност, размерът на таксата е левче на ден, посочиха още от администрацията пред „Телеграф“. В община Кюстендил няма проблем с недостиг на ме

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com