майка

Размер на еднократна помощ при раждане и прехвърляне на майчинство

Размерът на еднократната помощ за раждане на дете през 2024г. се увеличава с 50%. За първо дете тя вече ще е 375лв., за второ дете 900лв., за трето – 450лв. и за всяко следващо по 300лв.

Майките могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.

Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

Парламентът реши отпускът по майчинство да може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето.  Това стана след приемането на второ четене на  разпоредби от удължителния закон за бюджета, с които се променя Кодексът на труда.

Детски надбавки – по-голям обхват

През 2024г. се запазва размерът на детските надбавки на същите нива. Така за едно дете ще се получават 50лв. Сумата за две деца е 110лв., за три деца – 165лв., за четири деца – също 165лв., като за всяко следващо дете помощта за семейството расте с 20лв. Размерът на детските надбавки за близнаци остава 75 лв. на дете, колкото беше и досега. Но повече семейства с деца ще получават месечни държавни помощи.

Доход за детски надбавки 2024г.

Променят се кръгът от семейства, които имат право на семейни помощи. До сега се изискваше максимален доход за детски надбавки от 510 лв. доход на човек от семейството.  Новият праг за детски надбавки за 2024г. е 710 лв. доход на човек. Влизат в сила допълнителни условия за получаване на детски надбавки за хората с доход от 710.01 до 810лв. Те ще получават 80% от нейния размер.

Детски надбавки за деца с ТЕЛК

За 2024г. ще се изплащат по-високи детски надбавки за отглеждане на деца с увреждания. Те не са променяни от 2015г. Дете с над 90% степен на увреждане ще получава 1180 лева, дете с увреждане от 70 до 90% увреждане – 570 лева, а дете с увреждане от 50 до 70% – 450 лева на месец.

Социалният министър Иванка Шалапатова заяви, че с 400 млн. лв. ще се увеличи бюджетът на социалната сфера догодина, според проекта на финансовото министерство. Тя посочи, че освен на размерите на детските надбавки за деца с ТЕЛК , е планирано завишение и на разходите за социалните услуги за тези деца като повече на брой услуги в дневни центрове, логопеди и други специалисти.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com