Работата с ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието може да бъде предизвикателна и учителите могат да изпитват негативни нагласи към нея в класната стая. Въпреки това, е важно да се преодолеят тези нагласи, за да се осигури успешно образование за всички ученици. Всяко дете може да има такъв етап в своето развитие.

Ето няколко съвета за преодоляване на негативните нагласи към работата с ученици с хиперактивност от Калоян Дамянов, национален координатор за България на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

1. Обучение и информираност: Повечето негативни нагласи към ученици с хиперактивност идват от липса на информация и опит в работата с тези деца. Затова е важно да получите обучение за работа с хиперактивност и да научите как да взаимодействате с тези ученици. Това ще ви помогне да разберете техните нужди и да се справите с техните проблеми по-ефективно.

2. Създайте положителна атмосфера: Създаването на положителна атмосфера в класната стая може да помогне на учениците да се чувстват удобно и да се ангажират с учебния процес. Започнете с усмихвки и позитивни думи, като оцените усилията на учениците и признавате техните постижения.

3. Направете планове за индивидуално обучение: Планирайте индивидуални задачи и дейности за учениците с хиперактивност, които да отговарят на техните нужди и да ги ангажират в учебния процес. Това ще им помогне да се почувстват по-уверени и да се справят с трудностите.

4. Сътрудничество със специалисти: Сътрудничеството с ресурсни учители, психолози, терапевти и други специалисти може да помогне да се разберат по-добре нуждите на учениците с хиперактивност и да се намерят ефективни решения за техните проблеми. Консултирайте се с колегите си и търсете помощ, когато е необходимо.

5. Проявете търпение: Работата с ученици с хиперактивност може да изисква повече търпение и търсене на индивидуални решения. Важно е да не се отказвате от учениците, а да им помагате да се справят с трудностите. Покажете им, че се грижите за тях и че имате интерес да им помогнете.

6. Комуникация с родителите: Важно е да поддържате редовна комуникация с родителите на учениците с хиперактивност. Обяснете им какви са техните нужди и как работите с тези ученици в класната стая. По този начин ще може да се постигне по-голям успех в работата с учениците и да се предотвратят конфликти или недоразумения.

7. Търсене на подкрепа: Работата с ученици с хиперактивност може да бъде трудна и изтощителна. Важно е да търсите подкрепа от колегите, ръководството и други професионалисти, за да се справите с предизвикателствата и да работите по-ефективно с учениците. В РЦ за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град може да намерите помощ.

Съществуват много начини за преодоляване на негативните нагласи към работата с ученици с хиперактивност. Важно е да се ангажирате с учениците и да търсите индивидуални решения за техните потребности, за да постигнете по-голям успех в учебния процес.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com