Родители разпространяват петиция, че искат качествени и достъпни, а не безплатни детски градини. Според тях “осигуряването на “безплатни” детски градини за “всички”, представено от новото правителство, не е нищо повече от недомислен популизъм”.

Ето какво се споделя в петицията:

“И в момента таксите за градините са ниски, а има достатъчно възможности родители с финансови затруднения да бъдат освободени. 

Лишаването на общините от таксите, колкото и да са малки, отваря нови порочни практики за извинение “парите не стигат и затова услугата е такава”. В големите градове проблем са липсата на места и групите от по 30 деца, което нито е здравословно, нито позволява нормална работа – от което страдат децата. В частните градини таксите често надминават минималната работна заплата и са непосилни за хиляди семейства. Компенсацията достига до смешна бройка хора и едва би могла да покрие само част от таксата. 

Доказано е, че ранната социализация е полезна за децата, а не е маловажен и проблемът с намаляващото работоспособно население, от което насила изключваме хиляди млади хора. В десетки малки населени места детските ясли и градини са закрити. В много общини продължава порочната практика да се събират пари от родителите.

Премахването на таксата няма да реши нито един от тези проблеми, напротив, заплашва да усили социалното неравенство, влошавайки качеството и намалявайки местата в общинските заведения”

А вместо безплатни градини искат:

1. Гарантирано място в детско заведение за всяко дете, навършило 2 години, чиито родител/и са заявили желание то да посещава такова. При невъзможност за осигуряване на място да има съответна компенсация за всички деца над 1 година. Фиксирането на майчинството на 650 лв. за втората година не е решение за адекватна компенсация, предвид високата инфлация, която виждаме и скоро то отново ще се окаже много под минималната работна заплата. 

Майчинството през втората година и детските надбавки с увеличение от 1 април

2. Еднакво третиране на всички регистрирани места за гледане на деца, включително кооперативи, клубове и дневни центрове. Еднаквото третиране означава осигуряване на обезщетение и за децата, посещаващи посочените заведения, а не само записаните на места със статут “детска градина”. Еднаквото третиране означава и еднакво отношение при налагане на мерки за ограничаване на епидемии, пандемии и други причини, изискващи затваряне на детски заведения.

3. Гарантирано обезщетение в размер на минималната работна заплата, покриващо реалните такси за частни заведения и/или детеледачка за децата, неприети в общинско заведение, както и за тези, в чиито населени места няма ясли и градини. 

4. Приемане и стриктно прилагане на изисквания към всички детски заведения, които да гарантират достъпна, цялостна грижа и добро отношение към всяко едно дете. Намаляване на числото деца, за които се грижи един възпитател/учител. Назначаване на повече персонал и организиране на редовни курсове за квалификация на учители и възпитатели.

5. Абсолютна забрана и контрол за налагане на тормоз и насилие под каквато и да е форма върху децата. Прилагане на педагогически похват и при отглеждането на най-малките деца, за което отговорност да носи МОН, както е в момента за децата над 3 години. 

6. Спазване на задължителни правила за осигуряване на консумативи и всякакви допълнителни материали за децата. Прекратяване на практиката родителите да бъдат изнудвани да носят вода, мокри кърпички и пр., дори и това да изисква повишение на сегашните такси. 

Работодатели против увеличаването на парите за майчинство и безплатни детски градини

7. Преразглеждане на начините за доставка на храна, за да се гарантира, че менюто в градини и ясли е само от прясно приготвена храна и осигурява важни за развитието на децата хранителни вещества. Съобразяване на менюто със здравословния статус на децата в съответния район – към момента има места, на които децата почти нямат възможност да ядат месо и риба вкъщи, а на други преобладават деца с наднормено тегло. Включване на повече местни производители, които да доставят пресни сезонни продукти, вместо замразени и вносни храни. 

8. Приоритетно налагане на екологично отопление за градини и ясли Ограничаване в използването на дърва и въглища за сметка на по-чисти енергийни източници. Забрана за използване на еднократни съдове и опаковки, освен ако това не се налага безалтернативно заради доставка на храна. Еднакъв стандарт за поддържане на температура в помещенията, проветряване, ниво на запрашеност за всички детски заведения.

9. Преразглеждане на изискванията за дезинфекция – и тези заради COVID-19, и старите разписания. Децата вече живеят в свръхдезинфекцирана среда, имаме случаи на натравяния с дезинфектанти, а никой не си дава сметка за дългосрочните последици от използването им. Още отпреди пандемията много градини използват хлор като дезинфектант, вкл. за детските съдове. Попадането му в човешкия организъм може да има дълготрайни лоши последици. 

10. Да се въведе минимална такса за всички записани деца, независимо дали посещават, за да се намали практиката да се “пазят” места на деца, които реално имат друга алтернатива. 

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com