За първото шестмесечие на годината обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето надвишават 13 хиляди и петстотин. Над 4000 са проведените консултации, като близо 2300 от тях са с деца. 574 са подадените сигнали за първите шест месеца на годината.

Най-честите причини да се потърсят консултантите на НТЛД 116 111 са проблеми в семейството и различни форми на насилие над и между деца. Запазва се тенденцията подрастващите да търсят съвет и подкрепа във връзка с трудности във взаимоотношенията, както с връстниците им, така и с възрастните.

Преди края на учебната година традиционно се увеличават обажданията, свързани с притеснения на децата за предстоящото оформяне на крайните оценки по различните учебни дисциплини, както и за представянето им на матури и изпити.

В един от разговорите дете в седми клас разказва, че от известно време е в постоянен стрес, защото колкото и старания да полага смята, че ще се провали на предстоящата матура. Детето споделя, че се чувства зле и все повече се затваря в себе си. По време на разговора консултантите успяват да снижат първоначалното напрежение в него, насочвайки го към разговор с неговите родители и близки, за да им обясни своите притеснения и да получи търсената подкрепа. В края на обаждането детето споделя, че се чувства по-спокойно и уверено в знанията си.

„Националната телефонна линия за деца 116 111 е най-достъпния начин през цялото денонощие всяко дете да бъде изслушано и подкрепено. Консултация свързана с въпроси за децата и тяхното благосъстояние може да получи и всеки възрастен. Линията е един от основните приоритети на ДАЗД, като полагаме всички усилия за постоянното надграждане и усъвършенстването й. В началото на месец август на разположение на децата ще бъде чат приложение, на което в реално време ще могат да споделят всичко, което ги тревожи“, коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

Преди края на учебната година традиционно се увеличават обажданията, свързани с притеснения на децата за предстоящото оформяне на крайните оценки по различните учебни дисциплини, както и за представянето им на матури и изпити.

В един от разговорите дете в седми клас разказва, че от известно време е в постоянен стрес, защото колкото и старания да полага смята, че ще се провали на предстоящата матура. Детето споделя, че се чувства зле и все повече се затваря в себе си. По време на разговора консултантите успяват да снижат първоначалното напрежение в него, насочвайки го към разговор с неговите родители и близки, за да им обясни своите притеснения и да получи търсената подкрепа. В края на обаждането детето споделя, че се чувства по-спокойно и уверено в знанията си.

Съвет и подкрепа от консултантите на телефон 116 111 са потърсили и дванайсетокласници обезпокоени как са се справили с предварителните кандидатстудентски изпити и дали ще успеят да бъдат приети в желаните от тях специалности. Част от тях се притесняват и да не разочароват родителите си, като не отговорят на високите им очаквания.

Съдействие на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД е потърсено и от медицинско лице, което съобщава за непълнолетно дете, настанено в болнично заведение, което през целия престой е било непридружено, въпреки че е претърпяло оперативна интервенция. Детето се възстановява успешно и предстои изписването му, но възрастен не се явява и никой не отговаря на оставените телефони. Детето няма и документ за самоличност. От болничното заведение сигнализират консултантите на Линията, които уведомяват незабавно органите по закрила за предприемане на действия за подкрепа на детето.

От 2009 г. Държавната агенция за закрила на детето управлява Националната телефонна линия за деца 116 111, която е с хармонизиран европейски номер. Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени напълно безплатно и анонимно по всяко време на денонощието. 

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com