безплатна ясла и детска градина

По идея на общинския съветник и психолог Албена Кръстева групата на БСП в СОС предлага да се извършва ежегоден скрининг на развитието на децата от 3 до 6-годишна възраст, неприети в детските градини.

„Родителите на тези деца ще имат възможност, след предварителна заявка, да получат професионална оценка на невропсихичното развитие на тяхното дете. Оценката ще се извършва на професионално ниво от психолози и логопеди“, обясни Кръстева и допълни, че при нужда някои от изследваните деца ще бъдат насочвани за допълнителни консултации към други специалисти.

По думите й резултатите от направения скрининг ще дадат възможност неприетите в детски градини деца да бъдат проследявани и да получат адекватна професионална помощ от специалисти с цел преодоляване на проблемите в тяхното развитие.

„Обгрижването на тази група деца ще допринесе за компенсиране на нарушенията и дефицитите в ранното развитие и за подготовката им за пълноценното навлизане в училищната възраст и за превантивно овладяване на бъдещи обучителни затруднения“, изтъкна Албена Кръстева.

Статистиката показва, че около 10% от децата на възраст между 3 и 6 години имат нарушения в невропсихичното развитие и се нуждаят от допълнителна специализирана помощ. В по-голямата част от детските градини в София има специалисти, които извършват скрининг на развитието и провеждат терапевтична дейност с нуждаещите се деца.

„Неприетите деца в детските градини са лишени от тази услуга. Провежда се скрининг на развитието им, само ако родителите забележат, че детето им има проблем и по свое желание посетят специалист. Много често родителите не забелязват проблемите на децата си, а неглижирането им води до затруднения по-късно, когато тръгнат на училище“, аргументира се общинският съветник от БСП.

Според Кръстева приносът на идеята за скрининга е, че неприетите в детски градини деца при необходимост ще имат възможността да получат навреме компесаторна терапевтична услуга от екип специалисти. Тази услуга ще бъде безплатна, така както я получават децата, които посещават детските заведения. При липса на такъв безплатен скрининг, родителите на неприетите в ДГ деца заплащат за услугите и терапиите.

Тя съобщи, че e сформирана работна група, която вече се занимава с осъществяването на идеята за скринига на развитието на децата от 3 до 6-годишна възраст. Планира се той да се извършва още от юли тази година.

„Допълнително на сайта на Столична община ще бъде обявено къде и как родителите ще могат да заявят желание за оценка на развитието на дете им, което не посещава детска градина. Следете информацията!“, препоръча Албена Кръстева.