Отсъствията на децата от детска градина в период на пандемия да могат да се извиняват служебно от родителите, които желаят това и могат да осигурят грижа от възрастен за детето си. Това предлага зам.-кметът на София Мирослав Боршош в свой доклад, приет днес единодушно на заседание на комисията по образование в Столичния общински съвет.

За да стане факт мярката, е нужно тя да бъде одобрена и на заседание на СОС. Очаква се това да стане следващата седмица, на 14 октомври, чрез промени в Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Подробности около задължителното предучилищно образование за 4-годишните

Очаква се към промените да се добави възможността служебното извиняване на отсъствия да важи и за децата в самостоятелните детски ясли. Тяхното постъпване на ясла ще може да се отложи за периода, в който София попада в червена и оранжева зона, стана ясно при обсъждането на доклада. В същото време може да се прекъсне посещаването на вече постъпило дете със същата декларация и по същите причини. Предварително обаче се попълва декларация и се дава до директора или се изпраща по имейл – за определен период, с посочени дати или за периода на епидемиологичната обстановка. След като излезем от червена/оранжева зона, детето трябва да тръгне на градина. Влизането в сила на тези промени, след 05.10.2021 г. не отменя, а допълва следното: Постъпването на децата в самостоятелните детски ясли/детските градини, класирани за прием през новата учебна година, се извършва поетапно, но не по-късно от 60 дни за яслени групи и 30 дни за градински групи (30 дни, считано от 15-ти септември е 15-ти октомври, т.е. до тази дата детето трябва да има посещение поне 1 ден), считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания сроковете започват да текат от датата на записване на децата. В случай, че детето не постъпи в самостоятелната детска ясла/детска градина в определените срокове, незаетото място остава свободно за следващо класиране.

„За децата, класирани и записани в СДЯ и в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или тъмно червена зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.”

Грижи за новороденото в дома 14 дни след изписването ще се покриват от НЗОК

Миналата година по желание на родителите се предостави възможност на децата, за които е осигурената грижата им от възрастен, да могат да останат вкъщи, като отсъствията им за периода се извиняваха служебно от директорите. “Въведената мярка даде положителен резултат и доведе до ограничаване разпространението на коронавируса сред децата в общинските детски градини на територията на Столична община, като гарантира и спокойствието на родителите им при тяхното отглеждане, обучение, възпитание и социализация в условия на пандемия. Ограничена беше заболеваемостта и на педагогическия и непедагогически персонал” се посочва в доклада.

Мярката обаче бе предвидена само за учебната 2020/21 г. “Промяната на този текст е от изключителна спешност с оглед попадането на Столична община в червена зона и непредвидимостта на бъдещото разпространение на КОВИД-19, както и на последиците от него”, счита Боршош. Затова предлага мярката да придобие постоянен характер.