градина Варна

3300 деца над допустимото са записани във варненските градини и ясли

Липсата на места в детските ясли и градини и превишаването на допустимия по норматив брой деца в групите е дългогодишен проблем, с който се сблъскват семействата във Варна, както и педагозите, работещи в детските заведения. Сериозността и увеличаващата се през годините тежест на проблема изискват спешни мерки от страна на общинската власт. Това заявиха на пресконференция на тема “Достъп и качество в яслите и детските градини в гр.Варна – проблеми и решения”, организирана от сдружение “Образователна общност – Варна”, фондация “Калейдоскоп” и други активни граждани на Варна, предаде TheSite24.

По думи на Сияна Андрова от сдружение “Образователна общност” – Варна коментира, че според наредбите максималният брой на деца в група в детска градина следва да бъде 23, в яслена група в детска градина 18, а в чиста ясла – 16. Законът позволява този брой да бъде завишен при определени обстоятелства с 10 до 30%. А всъщност 3300 деца над допустимото са записани във варненските градини и ясли

Средното завишение в броя на децата в група над нормативния максимум има следното цифрово изражение за морския град:

  • Група в детска градина – 34%
  • Яслена група в детските градини – 64%
  • Група в ясли – 50%

В 68% в групите в детските градини и яслите е нарушено законовото изискване за минимална площ на физическа среда от 4 кв./м. на дете.


Екпертите открили група в детска градина, в която има 14 деца отгоре или общо 37 деца. В яслена група имало 20 деца отгоре или общо 38 деца.

Компенсации

Общината да започне да предоставя възможността за избор на родителите или детето им да бъде прието в градина в друг район, или да получат компенсация.

За цялата 2023 имало подадени едва две молби за компенсации от родители, чиито деца не са приети. От тази възможност могат да се възползват обикновено родители, които са посочили малко желани градини за прием и е станало така, че детето не е прието в нито една от тях. Когато са посочени 6 – 7 желания най – често се стига до прием.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com