Медицинските специалисти в яслите ще могат да се обучават по новата професия “Специалист по ранно детско развитие в яслите“, когато тя бъде създадена, стана ясно от думите на министъра на образованието Галин Цоков по време на посещението му в Самостоятелна детска ясла № 128 „Слънце” в столичния район “Люлин”. 

По време на парламентарната комисия по образование в сряда министърът съобщи за намерението на правителството да създаде ново професионално направление. Той обясни, че ще се увеличи и броят на медицински сестри в яслите, както и на специалистите, завършили педагогика. Според Галин Цоков със създаването на новата професия, медицинските сестри ще получат важна подкрепа в лицето на помагащите им специалисти.

Допълнителната квалификация няма да е задължителна, но ще се даде като възможност на медицинските специалисти в яслите. Придобиването ѝ ще бъде пряко свързана и със заплащането, което получават тези специалисти. 

По думите му такива специалности могат да бъдат създадени между Медицинските университети и Педагогическите факултети.

Цоков каза още, че работата на педагогически специалисти с децата до 3 г. е изключително важна и затова ще се търсят възможностите за изравняване на нивата им на заплащане с тези в детските градини.

“Важното е обаче педагогическата и медицинската грижа да се допълват, а не да говорим за замяна на едната с друга. Нашият фокус е надграждане и разширяване на модела, който имаме днес”, категоричен е той. 

Министърът допълни, че МОН разработва единен стандарт за образование и грижи в ранна детска възраст. По думите му целта е министерството да оказва също методическа подкрепа на специалистите и да се постави фокус на обучението на децата, заедно с грижата за тяхното здраве, която е от първостепенно значение във възрастта до 3 години.

“В момента педагогическата подкрепа зависи от инициативата на отделните директори на ясли и детски градини. Зная, че има много добри примери, но ние заедно трябва да положим основата това да е не просто въпрос на желание, а норма за грижата за децата. Редица изследвания показват, че първите години са изключително важни за цялостното развитие на децата и представянето им във всички следващи етапи на обучение. Именно защото трябва да отговорим на съвременните нужди на децата, сформирахме междуведомствена група между МОН, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика”, обясни още министърът.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com