Колко нови детски градини е построила Столичната община в последното десетилетие? Колко нови места има за деца в детски градини в рамките на трите мандата и половина на Йорданка Фандъкова? Клуб Z са изпратили серия от въпроси на Столичната община по Закона за достъп до обществената информация. Представят и данните от отговора, подписан от новия зам.-кмет на столицата Мирослав Боршош.

Броят на местата в детските градини е информация, с която Столичната община не разполага.

Тя обаче може да бъде открита в сайта на Националния статистически институт и противоречи на всички изказвания на Фандъкова, споделят от редакцията на Клуб Z.

Скандал с несъществуващи свободни места в детска градина в Люлин

За сметка на това данни за строежите на нови детски градини, нови филиали, допълнителни сгради, пристройки, ремонти, разширения и преустройства през последните 13 години са налице.

“За 10 години построихме 100 нови сгради за детски градини” Тази реплика на Фандъкова, повтаряна от 2019 г. насам, е фактологично грешна, показват данните на Столичната община. 

Справката, която бе предоставена, показва, че в периода 2009 – 2021 г. в София са построени само 13 нови детски градини.  Това само по себе си не показва реалния ръст на места и групи в детските градини – защото една нова детска градина често е за 2-4 групи, а множеството други типове строежи водят до значително по-голям ръст на местата за деца.

Течове и мухъл в 8 детски градини в Пловдив, родители не пускат децата си

В периода 2009 – 2021 г. са построени 25 нови сгради към съществуващи детски градини. В много от случаите това добавя 4-8 нови групи за деца. Често има построенни спортни зали и площадки. За същия период са направени и 32 разширения на детски градини, всяко от които добавя средно по 2-4 групи. Налице са и 9 нови филиала на детски градини – също добавящи по 3-4-5 нови групи всеки. Има още 10 реконструкции и 6 преустройства, всеки от които е добавил по 2-4 групи към общия брой.

Правилата за колко деца може да има в групите са се променяли през годините, но в последната версия трябва да има не повече от 25 деца по общ ред и 3 с хронично заболяване в група. Накратко – построяването на чисто нови детски градини реално има малък ефект върху ръста в броя на групите и свободните места. Новите детски градини обаче са от голямо значение за кварталите в София, в които въобще няма детска градина. 

“Разкрихме 17 800 нови места… 16 000 места…”

Това отново са реплики на Фандъкова от последните години – числата само леко понамаляха. Реално не отговарят на нейните постижения, сочат данните от НСИ.

Според националната статистика през 2009 г. местата в общинските градини в София са 30 838, а през 2021 г. – 43 148. Т.е. ръстът на места за десетилетие е 12 310, с поне 4000 по-малко от твърденията.

Любопитно е, че Столичната община няма данни за местата в детските градини, но има за тези в яслите – поне за последните 5 години. Те са били 1570 през учебната 2016/2017 г. и 1720 през 2020/2021 г. Кметството също предостави данни и за броя общински детски градини между 2016 г. и 2021 г., както и за броя групи в тях.

Детските градини през 2016 г. са били 198. На следващата година намаляват на 194 – въпреки че точно тогава е построена нова детска градина. Според отговора по ЗДОИ бройката от 194 се запазва досега.

Групите пък са били 1626, а сега са 1685 – увеличение с 59 групи за 5 години, което означава по последните правила за максимален брой деца в група, че в момента би трябвало да има 42 125 места за деца по общ ред и 5055 места за деца с хронични заболявания.

Тези данни от таблиците на стр. 2 обаче си противоречат с посочения брой нови групи от 2017 до 2021 г. на приложения по-долу подробен списък на въведени в експлоатация детски градини – по тях новите групи са 96, не 59. Ако добавим обявените нови групи от 2016 г., те би трябвало да са 125.

В документа са включени и 17 разширения, преустройства и строителства на нови детски градини, които текат в момента. Както показва последното десетилетие обаче, много подобни строежи се забавят с години. Списъкът оборва и много от обещанията на Фандъкова – която през 2016 г. например казва:

“За следващата година също сме заложили средства. Общо пет нови сгради и четири реконструкции. Част от тях вече започнаха. Ще бъдат завършени следващата година.”

През 2017 г. обаче е въведена в експлоатация само една детска градина – реконструкция на етернитова сграда с 8 групи.

Защо няма данни за броя детски градини преди 2016 г.?

Тук Столичната община се позовава на Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Чл. 13, ал. 9 от нея предвижда тези данни да се пазят само за срок от 5 години.

Защо? Никой не знае. Промяната на наредбата е дело на тогавашния министър на образованието Красимир Вълчев, който през 2017 г. добавя въпросната ал. 9.

В мотивите към промяната липсва обяснение защо тези данни трябва да бъдат унищожавани. Те са ключови както за оценка и равносметка на свършеното, така и за създаване на модели за бъдещото развитие на образованието.

Как Столичната община преценява колко детски градини ще са нужни?

На въпрос дали през периода 2008 – 2021 г. е правен анализ на увеличаването на децата в столицата и съответно нужните места в бъдеще – след 5-10 години, от общината отговарят със справка от ГРАО:

Разбира се, отговорът по ЗДОИ не е в машинно четим формат.

Това означава, че кметицата и нейният екип въобще не вземат предвид приходящите в София деца, а само новородените в столицата. Това е техният брой за последните 12 години според НСИ. Забележително е също така, че данните на НСИ и тези, предоставени от СО като данни от ГРАО се различават, при това с хиляди новородени (тази разлика остава дори при включване на новородените в София-област и мъртвородените деца, макар те да нямат отношение по казуса).

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com