Преди дни местни директори на детски градини се възмутиха от предписание на РЗИ-Пловдив, според което иска да се демонтират пясъчниците от детските ясли и градини и то веднага.

В писмо до регионалната здравна инспекция, Десислава Плачкова, собственик на детска ясла в града, споделя, че при подобни мерки било удачно да се представят данни на обществеността и заинтересованите странни колко деца през изминалите години е доказано, че са пострадали от разпространение на зараза по време на игра в пясъчници, както и от колко пясъчници са взети проби, в подкрепа на взетите мерки.

“Предписанието ползва самоволно повода за извънредната здравна и социална ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, за повод да свали отговорност от общинските органи за неспазването на техните задължения на стопани. Няма информация, че вирусът дори теоретично може да се предава чрез игра с пясък”, споделя тя.

Според становище на Сдружение „За безопасни детски площадки” настоящото предписание представлява косвено признание, че пясъчниците в детските ясли и градини в област Пловдив не се поддържат според изискванията на Наредба 1, тоест общината и нейните подразделения не изпълняват своите задължения, което означава, че гражданите могат да поискат от съответните контролни органи – проверка и санкции, мониторинг и обратна връзка.

“Периодичният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1 до 5 месеца в зависимост от интензивността на посещение на площадката, a стопанинът на площадката за игра веднъж на 12 месеца възлага на орган за контрол извършването на годишен контрол на площадка за игра.

Как да поддържаме пясъчниците

Ако има установени нарушения, свързани с поддържането на тези пясъчници, то д-р Ваня Манчева – директор на РЗИ-Пловдив, трябва да упомене конкретно здравно или друго изискване, на което
пясъчниците не отговарят. В предписанието не е цитиран документ, удостоверяващ неспазване на здравните изисквания за пясъчниците, нито протокол за проверки, извършени от контролен орган от
общината”, споделят те в становището.

Това, според НПО-то, би било повод да се подчертае, че предписанието ползва самоволно повода за извънредната здравна и социална ситуация, свързана с пандемията от COVID-19, да свали
отговорност от общинските органи за неспазването на техните задължения на стопани”.

Пясъчниците са почти единственият вид игра в много градини и ясли, която е достъпна за повече от 2-3 деца едновременно, а играта с пясък развива фината и грубата моторика при най-малките, помага за развитието на логическата мисъл, за обем и количество – броене, геометрични форми, координация око-ръка, провокира въображението и креативността, подпомага социалните умения и уменията за разрешаване на проблеми, споделят от сдружението.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com