Три години постоянен адрес в София ще дава предимство на децата при прием в детските забавачки.

Това се предвижда в новата Наредба за прием в детските заведения в столицата, която от вчера е публикувана за обществено обсъждане в сайта на Столичния общински съвет.

Постоянен адрес на родителите на територията на София от повече от 3 години носи на детето 4 точки в класирането. Ако родителят е със софийска лична карта в последните от 1 до 3 години, се дават 3 точки, а ако е официално столичанин от по-малко от година се полагат 2 точки на детето.

В случай, че родителят е само с настоящ адрес в София се дава по една точка по-малко – съответно 3 т. при над 3 години временна регистрация в столицата, 2 т. при настоящ адрес в града последните между 1 и 3 години и 1 т. при по-малко от 1 година.

Допълнително 2 точки се дават, ако поне единият от родителите е с адрес в административния район на детската градина.

Причината административният район да има по-малка тежест, а да се дава преимущество на уседналостта е, че много млади семейства сменят жилищата си. Според вносителите не е редно хората, които са живели в града дълги години и са плащали данъци, да бъдат ощетени при класирането на децата им в градина, само защото са се преместили в друг квартал.

Друга дълго обсъждана промяна, залегнала в новата наредба, е отпадане на едната допълнителна точка, която досега получаваха при кандидатстване в детска градина, децата, посещавали ясла. Това преидмство се счита за несправедливо, тъй като не всички деца могат да влязат в общинска ясла, а частните са твърде малко.

Новата наредба подлежи на обществено обсъждане до 17 октомври. След това тя трябва да бъде окончателно утвърдена от общинския съвет. Ако това се случи промените ще влязат в сила при класирането за следващата учебна година през есента на 2021 г.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com