457 лева месечно ще са компенсациите за неприетите деца (отговарящи на условията за получаването им) считано от 1 август 2023 г. Във файла е заповедта за новия размер на компенсациите.

От помощта имат право да се възползват родителите на децата от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места. Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

 • детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето (това е задължително условие, тъй като в София за ясла може да се кандидатства по адрес на родител, постоянен или настоящ, който в много случаи е различен от настоящия на детето), и не е прието поради липса на свободни места
 • детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина
 • общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина, поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете или подпомагане за сметка на оперативни програми
 • за отглеждане на детето да не се ползва отпуск по майчинство, ако се върнете на работа преди втората година, това означава че сте прекратила майчинството и следва да вземете компенсация, същото е, aко сте в отпуск за отглеждане на второ или трето дете, напуснали сте работа или сте на борсата
 • когато детето е кандидатствало за прием само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията на прилежащия район на обхват
 • градината с яслени групи следва да е лицензирана от МОН (за момента забавачки и детски центрове, кооперативи, не са включени в обхвата на компенсациите за разлика от наредбата за 3-годишни)
 • Детското заведение трябва да е със статут на частна детска ясла или детска градина. Частните детски ясли може да видите тук Списък на частните детски ясли, регистрирани от СРЗИ
 • Компенсират се разходите на родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, при условия:
 • детето трябва да е кандидатствало за прием в детска градина или училище и да не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година
 • детето не трябва да е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина
 • общината по настоящия адрес на детето не трябва да e предложила на родителите друго място, поради липса на свободни места във всички детски градини в прилежащия район
 • за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище
 • aко частната градина, в която сте записали детето, не е лицензирана и има наименование “център” или е “кооператив”, е нужно да има назначен педагог
 • aко детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или училище – частната институция не трябва да е включена в системата на държавно финансиране. Включените детските градини за София – може да намерите тук – “Списък на частните училища и детски градини, които са включени в системата на държавното финансиране, за периода от 2018 г. – 2021 г. (публ. 19.02.2021 г.) ” : https://www.mon.bg/bg/100276 
 • родителите не трябва да получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредбаdetskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com