Компенсациите за частна ясла и градина, които общината отпуска на неприетите в държавна ясла или градина деца от над тримесечна възраст, ще достигне 413 лева през декември.

Компенсациите за неприетите в общинска ясла – всичко от до

В началото на годината – януари – март 2022 г. общините отпускаха едва 291 лв. за компенсация за таксата в частна ясла или градина, при положение, че в големите градове вече рядко можеш да намериш частна ясла или градина с такса около 600 лева, така че тази сума да покрие поне половината разходи на родителите за месеца. До юни компенсациите бяха на стойност 372 лв. За периода юли – август 2022 г. компенсациите бяха в размер на 399 лв.

Компенсации за неприети в детската градина деца

Сумата, от която зависи размера на компенсацията, е средно месечният размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища, която се повишава често заради инфлацията.