Почти 2 милиона бебета се раждат мъртви всяка година – или 1 на всеки 16 секунди. Това сочат първите по рода си съвместни оценки, публикувани от УНИЦЕФ.

По-голямата част от ражданията на мъртви деца – 84%, се случват в страни с ниски и ниски до средни доходи според новия доклад – „Една пренебрегната трагедия: глобалната тежест на мъртвородените деца“.

През 2019 г. 3 от всеки 4 раждания на мъртво дете са настъпили в Субсахарска Африка или Южна Азия. Определението за мъртвородено бебе в доклада е бебе, родено без признаци на живот, на 28 седмици от бременността или повече.

Майка споделя за сблъсъка си с Covid-19 след детски лагер

„Загубата на дете при раждане или по време на бременност е опустошителна трагедия за всяко семейство, която хората често преживяват без много шум, но която е твърде разпространена по целия свят“, каза Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

„На всеки 16 секунди някоя майка някъде ще преживее неизразимата трагедия да роди мъртво дете. Освен загубата на живот, психологическите и финансовите разходи за жените, семействата и обществата са сериозни и дълготрайни. За много от тези майки нещата просто не е трябвало да се случат така. Повечето раждания на мъртво дете биха могли да бъдат предотвратени чрез качествено наблюдение, подходяща предродилна грижа и квалифициран специалист при раждането.”

В доклада се предупреждава, че пандемията от COVID-19 може да увеличи броя на мъртвородените деца в световен мащаб. 50-процентно намаление на здравните услуги вследствие на пандемията може да доведе до още близо 200 000 раждания на мъртви деца за период от 12 месеца в 117 държави с ниски и средни доходи. Това съответства на увеличение на броя на мъртвородените деца с 11,1%.

Според модела, изготвен за доклада от изследователи от Училището по обществено здраве „Джон Хопкинс Блумбърг“, 13 държави могат да се окажат с 20 или повече процента увеличение на броя на мъртвородените деца за период от 12 месеца.

Повечето раждания на мъртво дете се дължат на лошо качество на грижите по време на бременността и при раждането. Според доклада липсата на инвестиции в предродилни и родилни услуги и за укрепване на персонала, т.е. медицинските сестри и акушерките, са ключови предизвикателства. 

Над 40% от ражданията на мъртво дете се случват по време на раждането — загуба, която би могла да бъде избегната с достъп до обучен здравен специалист при раждането и навременна спешна акушерска помощ. Около половината раждания на мъртво дете в Субсахарска Африка и Централна и Южна Азия се случват по време на самото раждане, в сравнение с 6% в Европа, Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия.

По приблизителни изчисления услугата за асистирано вагинално раждане – ключова  интервенция за предотвратяване на раждане на мъртво дете, достига до по-малко от половината от бременните жени, които се нуждаят от него.

В резултат на това, въпреки напредъка в здравните услуги за предотвратяване или лечение на причините за детска смърт, напредъкът в намаляването на броя на мъртвородените деца е бавен. От 2000 до 2019 г. годишният темп на намаляване е едва 2,3% в сравнение с 2,9% спад на неонаталната смъртност и 4,3% спад на смъртността при деца на възраст от 1 до 59 месеца. Напредъкът обаче е възможен със стабилни политики, програми и инвестиции.

„Посрещането на едно бебе на този свят трябва да бъде повод за голяма радост, но всеки ден хиляди родители изпитват непоносима тъга, защото бебетата им се раждат мъртви“, казва д-р Тедрос Аданом Гебрейесус, генерален директор на Световната здравна организация.

„Трагедията от раждането на мъртво дете показва колко жизненоважно е да се укрепят и поддържат основните здравни услуги и от какво ключово значение е да се увеличат инвестициите в медицински сестри и акушерки.“ 

В доклада се отбелязва също, че раждането на мъртво дете не е предизвикателство само за бедните страни. През 2019 г. 39 държави с високи доходи са имали по-голям брой мъртвородени деца, отколкото неонатални смъртни случаи, а 15 държави са имали по-голям брой мъртвородени деца, отколкото детски смъртни случаи. Нивото на образование на майката е една от най-силните движещи сили по отношение на неравенството в страните с високи доходи.

Както в условията на ниски, така и на високи доходи, процентът на раждане на мъртво дете е по-висок в селските, отколкото в градските райони. Социално-икономическото състояние също е свързано с по-висока честота на раждане на мъртво дете. В Непал например процентът на раждане на мъртво дете при жените от малцинствените касти е между 40 и 60% по-висок, отколкото при жените от висшите касти.

Етническите малцинства в страните с високи доходи е особено вероятно да нямат достъп до достатъчно качествени здравни грижи. В доклада е посочено, че при популациите на инуитите в Канада например са наблюдавани честоти на раждане на мъртво бебе почти три пъти по-високи, отколкото в останалата част на Канада, а рискът от раждане на мъртво дете при афроамериканските жени в САЩ е близо два пъти по-висок в сравнение от този при белите жени.

Подготвих се толкова много за бебето, а не и за моята трансформация

„COVID-19 предизвика опустошителна вторична здравна криза за жените, децата и младежите вследствие нарушаването на животоспасяващите здравни услуги“, казва Мухамад Али Пате, Глобален директор по въпросите на здравето, изхранването и населението в Световната банка и директор на Глобалния механизъм за финансиране на жени, деца и младежи. „Бременните жени се нуждаят от непрекъснат достъп до качествени грижи както по време на бременността, така и при раждането. Подкрепяме държавите в укрепването на техните здравни системи за предотвратяване на ражданията на мъртво дете и за да гарантираме, че всяка бременна жена може да получи достъп до качествени здравни услуги.“

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com