В 12 детски градини в София децата ще се учат на жестов език. Това разказаха пред “Сега” родители на деца от детска градина “Бърборино”, която е едно от детските заведения, в което ще се въведе тази стъпка пилотно. Те са получили заявление за попълване на информирано съгласие, в което следва да отбележат дали са съгласни децата им да се включат проекта на Столична община и да учат езика на хората с увреден слух с помощта на песнички веднъж месечно.

Педагози и медицински сестри се обучават как да адаптират децата в яслите

Законът за българския жестов език е приет през януари 2021 г. и чрез него жестовият език става пълноценен и равнопоставен на словестния.

“Столична община е първата община в България, която осигурява достъпност при административното обслужване на глухите хора, прилагайки закна за българския жестов език. СО е съпричастна с тази част от обществото ни и разбира необходимостта, те да са част от живота в нашия град”, пише в информираното съгласие.

Наши предучилищни педагози черпят знания от колегите си в Дания

В него на родителите се обяснява, че “децата са тези, които трябва да израстват, знаейки, че има дечица, които са глухи и на които единствената връзка с нашия свят е българският жестов език”. “Те трябва да знаят, че има дечица, чиито родители са глухи хора и те общуват с тях именно на български жестов език. Затова СО иска да осъществи пилотен проект, свързан с детските градини, който да подпомогне процеса на приобщаване на глухите дечица”, обясняват още замисъла от градината.

Идеята на СО е в продължение на една учебна година около 12-14 детски градини да бъдат посещавани от жестов преводач, придружен с глух човек, носител на българския жестов език по веднъж месечно и да научат децата на песничка по тяхната програма, преведена на жестов език.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com