300 имали достъп до платформа, в която учат от “облака”

Във вторник по време на работна среща в Министерство на образованието за мерките за информиране и подкрепа на училища и учители за провеждане на дистанционно обучение стана ясно, че вече 300 училища имат готовност за дистанционно обучение. В 11 класа учебната година никога не е “под карантина”. Тези паралелки са организирани по модела едно към едно (1:1) и  учениците ходят на училище с лаптоп и учат в “облака”.

Според Александър Ангелов, член на комисията за иновативни училища към МОН, първата стъпка е наличието на устройство или иначе казано това е моделът 1:1 (“Едно към едно”).

За технологичните лидери в света като САЩ, Финландия, Швеция, Великобритания, Австралия и други, моделът 1:1 е стандарт в средното образование. За България внедряването на образователния модел „1:1“ в Езикова гимназия “Иван Вазов”, Пловдив, е първи в страната и прецедент на Балканите.

1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Разбира се, моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

За дистанционното обучение следваща стъпка е училището да избере своя облачна платформа.

Революцията е вече в ход в Пловдив още през 2016 г., когато общината одобрила проект за ефективно внедряване на облачна платформа във всички училища.

Всяко едно училище има облачна платформа Google G Suite за образованието, с която използва редица инструменти като Google класна стая, за да улесни преподаването независимо дали то се случва в училище или не. 

Към момента 300 български училища вече използват Google G Suite за образованието като основна дигитална платформа за общуване, административни дейности и преподаване. Платформата е безплатна и изцяло на български език.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com