Всички училища в страната вече може да кандидатстват за средства за оборудване на високотехнологични STEM кабинети, в които да се преподават природни науки, технологии и инженерство, както и математика, по отворената за кандидатстване процедура „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Финансирането от 534.3 млн. лева е по Плана за възстановяване и устойчивост, а схемата, по която се отпуска, беше открита
в сряда. За средства могат да кандидатстват всички 2271 общински и държавни училища и центрове за специална образователна подкрепа. Те ще могат да направят STEM кабинети или лаборатория, в която да използват в преподаването съвременна техника.
Средствата не се отпускат на конкурсен принцип – всеки подал проект, ще получи пари, обявиха от Министерството на образованието и науката в сряда

Отделните училища в зависимост от броя на учениците през последните три години ще бъдат финансирани със суми за изграждане на STEM среда от 50 000 до 600 000 лв.

Ангажимент на учителския колектив е сам да определи направленията, в които да бъде изграден STEM центъра, да избере подходящото оборудване и да опише проектната си идея в Концепция за изграждане на училищна STEM среда. STEM центърът може да бъде изграден в едно или няколко помещения (препоръчително е на един етаж, но се допуска и изграждането му на различни етажи в училището) или да бъде обособен в рамките на едно помещение. Решението е изцяло на училището.

 Участието в процедурата преминава в два етапа: Първият е за одобрение на Концепция за изграждане на училищна STEM среда. Тук са определени три срока в зависимост от категорията, в която попада училището:

До 𝟐𝟎𝟎 ученици – срок до 𝟐𝟏 юни 𝟐𝟎𝟐𝟑г.;
От 𝟐𝟎𝟏 до 𝟒𝟎𝟎 ученици – срок до 𝟏𝟗 юли 𝟐𝟎𝟐𝟑г.;
Над 𝟒𝟎𝟎 деца – срок до 𝟐𝟏 август 𝟐𝟎𝟐𝟑г.

Вторият етап е за подаване на цялостния пакет от документи пред Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в следните срокове:

До 𝟐𝟎𝟎 ученици – срок е до 𝟐𝟏 август 𝟐𝟎𝟐𝟑г.;
От 𝟐𝟎𝟏 до 𝟒𝟎𝟎 ученици – срок до 𝟏𝟗 септември 𝟐𝟎𝟐𝟑г.;
Над 𝟒𝟎𝟎 деца – до 𝟏𝟗 октомври 𝟐𝟎𝟐𝟑г.

Подаването на концепции и документи става по електронен път през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020г. (ИСУН), където може да намерите и допълнително информация, насоки и документи за кандидатстване.

BG-RRP-1.017 – „Концепция за STEM среда”:
https://eumis2020.government.bg/…/c084345b-4c42-4f40-b32d…

BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда”:
https://eumis2020.government.bg/…/013a2101-3d28-45b6-95e1…