Децата са най-застрашеният участник в движението по пътищата. Познават ли те правилата за движение? Знаете ли, че модерното образование включва обучението по безопасност на движението от най-малка възраст? Целта е децата не само да разберат какви рискове съществуват, когато пресичат улицата или играят в близост до места с голям трафик, но и да се изгради чувство за отговорност и собствено поведение, което е отговорно към безопасността на останалите участници в движението.

72 детски градини и 222 училища ще получат до 4500 лева финансиране за изпълнение и оборудване на площадки по безопасност на движението. Финансирането е по националната програма на МОН за “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда” – “Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата”.

Можете да кандидатствате тук – https://np.mon.bg

Срокът за кандидатстване е до 27.06.2023 г., а изпълнението на площадките и отчитането на проектите трябва да се случи до 01.12.2023 г.

Girod Bulgaria е част от международната компания Girod group и е специализирана в изпълнението на образователни и спортни интерактивни игри за открити детски площадки, дворове на детски градини и училища, паркове, площади и други обществени зони за отдих. До момента само в България компанията има изградени над 50 външни площадки по безопасност на движението.

Girod Bulgaria използват Playform – това е термопластична маркировка, с която се създават образователни и интерактивни игри за деца, включително площадки по безопасност на движението по пътищата.

Материалът е изключително високоустойчив, като издържа 10 пъти повече от обикновените бои и няма никакви разходи по поддръжката му. Използва се и за „шумната маркировка“ на автомагистрали, върху която преминават 20-30 хил. автомобила ежедневно, затова не е проблем да се скача, бяга,играе, кара колело върху него. Playform е екологичен и напълно безопасен за децата.

Площадката e с размери 14.00 х 6.30 м и е послужила за образец при създаването на проект от Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата. Тя има 6 кръстовища, кръгово движение с остров и компас, стрелки за задължителните посоки на движение, знаци за „пропуснете движещия се по пътя с предимство“, зони за паркиране, 3 пешеходни пътеки и др. Компасът се ориентира спрямо реалните географски посоки.

За да е по-забавна и цветна, площадката има и зона, в която могат да се разположат игри от каталога на Playform или логото на училището.

Вижте Facebook страницата на Playform, където има снимки от много изпълнени игри и площадки по безопасност на движението по пътищата.

Каталогът с всички игри и повече информация за материала ще откриете тук.

Специално за всички училища и детски градини, които желаят площадка по БДП от Playform и искат да кандидатстват по програмата от Girod Bulgaria се съгласиха да направят безплатна консултация за кандидатстване ако се свържете с тях на 0898808878 или на имейл office@girodbulgaria.com

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com