Предложения за законодателни промени, които да позволят строителство на детски градини на партерни етажи, в офис сгради и на по-малки терени ще внесе Столичната община в
Министерството на здравеопазването и в Министерството на образованието и науката.

Идеята е да отпадне и изискването ясли и градини да се изграждат единствено като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. Освен това и в момента има много филиали,
разположени в части от сгради, построени преди години, което противоречи на това изискване, но те са действащи.

“Целта на промените е да се ускори изграждането на детски градини, за да се реши по-бързо проблемът с недостига на места в София”. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която провери строителството на нова детска градина в район “Нови Искър”.

Интересът на кмета Йорданка Фандъкова идва дни преди протеста на майки за недостиг на места в детските ясли и градини на 1 юни.

“Всички подходящи терени са усвоени или предстои да ги усвоим тази и следващата година. Затова имаме готови предложения, които ще внесем в Министерството на образованието и науката и в
Министерството на здравеопазването. Тези промени ще ни позволят да се облекчат условията за строителство на детски градини”, каза още тя.

Изискването за отстояния от границата на имота, например, прави
така, че тази алея се оказва мъртво място. Тя не се използва и отнема от южната страна на градината за повече пространство. Това са детайли, но те са важни, защото разполагаме с по-малки
терени или такива с различна геометрия, което според сегашните изисквания не ни позволява да ги използваме за строителство на детски градини, обясни Фандъкова.

Тя искала да се даде възможност детски градини да се строят на
партерните етажи в гъстонаселени райони.

“Бизнесът е готов да инвестира в изграждане на детски градини в офис сгради”, според кмета. Те могат да работят като филиали към общинските детски градини.

И обещанието й е, че тези промени ще им позволят по-бързо да решат проблема с недостига на места в цяла София, но не съвсем, според нас.

За да се случи това трябвало да се променят две наредби – номер 3 за здравните изисквания към детските градини и тази за проектиране и изпълнение на сгради за обществено обслужване в областта на науката и образованието. Предложенията на общината касаят не само детските градини, но и възможностите за изграждане на ясли.

“В момента има изискване за 15 м отстояние от регулация – това избутва сградата в центъра на съответния терен и реално унищожава площадките, на които децата могат да играят. Все по-малко са
свободните общински терени в града. На проектантите им е много трудно да намерят правилното място на детската градина в дадения парцел, за да спазят всички изисквания. А промените ще импозволят и да направят пристройки към много от съществуващите детски градини”.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com