„Хапче“ за проговаряне

Екраните не помагат детето да започне да комуникира с околните, категорични са логопедите от Регионалния център в Ловеч През 2004 г. Европейската организация на логопедите (CPLOL) определя 6 март за Ден на логопедията. Идеята на организаторите е да се даде гласност за професията на логопеда, да има превенция на комуникативните нарушения чрез споделяне на опит … Continue reading „Хапче“ за проговаряне