Частни занимални и образователни центрове, които попадат извън обхвата на детските заведения, които ще отворят на 26 май, искат здравният министър Кирил Ананиев да помисли и за тях.

“Уважаеми г-н Ананиев, във връзка с издадената от Вас Заповед № рд-01-270/19.05.2020 г., касаеща подновяване посещенията в детски ясли и градини бих искала да ви информирам следното:

Във вашата заповед, съгласно т. 3, която гласи: “Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма” не попадат повечето детски частни заведения, които не са лицензирани към МОН, а са със статут образователен частен детски център.

Следователно нямат право да отворят врати на 22.05. (26.05). Макар, че работят с по-малко дечица (обикновено 7-10 деца в група) и в значително по-благоприятни и контролируеми условия, както и се спазват абсолютно всички хигиенни изисквания.

Условията и регламентът им на работа не са по-различни от държавните или лицензирани детски заведения, напротив, всички инструкции се спазват стриктно. Персоналът е предимно млад (извън рисковите групи) и определено са по-малко рискови от всяко държавно детско заведение в момента.

Най-вероятно е станало недоразумение или пропуск в заповедта ви от 19.05.2020г. Повечето частни детски заведения в София са регистрирани като детски центрове и в момента много дечица и родители продължават да са в неизвестност.

И не на последно място искам да отбележа, че по този начин ДИСКРИМИНИРАТЕ голяма част от семействата и децата в България (основно в София, където броя на подобни детски заведения е най-голям). Не стига, че Столична Община не предоставя шанс за безплатно обучение в яслена и градинска възраст на над 8000 деца годишно, поради НЕ КЛАСИРАНЕ в държавните детски заведения, а и не давате възможност на родители да работят дори и с условието да си плащат суми по над 600 лв. месечно, за отглеждане на децата ни.

Искрено се надявам да преосмислите заповедта си, в частта, касаеща частните детски ясли и градини, не лицензирани от МОН, тъй като по този начин ще дадете възможност на нас родителите да запазим работните си места”, пишат в писмото засегантите частните занимални.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com