Шест месеца след раждане ще можем да прехвърляме майчинството си на бабите и дядовците. Това предвиждат промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, качени за обществено обсъждане.

Чрез редакция в Кодекса на труда ще се регламентира възможността майчинството да се прехвърля освен на таткото и на един от родителите на майката или на бащата. Преди тази промяна отпускът можеше да се прехвърля само на мъжа. Според сега действащите правила майчинство можеше да се поеме от баба или дядо само при смърт на бащата или ако е неизвестен.

Аналогични промени са приети и за правото за прехвърляне на отпуск при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на хлапето. С промените в тази разпоредба отпадна изискването осиновителят да е починал, за да има право новият родител да прехвърли отпуска на баба или дядо.

С промените в наредбата се предлага служителите в социалните услуги да имат право на удължен платен годишен отпуск.

Друга промяна, заложена в кодекса, е да се удължи на 36 дни отпуската на педагозите и ресурсните учители, както и на тези в домовете за сираци.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com