“Министерството на образованието и науката не обсъжда и не подготвя въвеждането на изпит в детската градина”, пишат те в прессъобщение, но реално децата ще бъдат оценявани, независимо от метода. “МОН планира разработването и прилагането на единен инструмент за проследяване на постиженията на децата за всички детски градини, но той няма да бъде под формата на изпит и по същество ще запази и сегашния модел на работа – под формата на игра и без децата да разбират, че се проверяват техните знания и умения”.

В момента в детските градини ежегодно и във всяка възрастова група се проследяват техните постижения в началото и в края на учебното време, съответно 15 септември и 31 май. Най-често за проследяване постиженията на децата и за определяне на училищната им готовност в детските градини се използва игровият подход, а инструментите за това освен играчки са и различни изображения на конкретни ситуации, пишат от МОН.

Един пример би могъл да бъде детето да намери и да опише къде се намира дадена играчка. За същия въпрос може да бъде използвана и картинка, на която е изобразена аналогична ситуация. Това се случва в рамките на ежедневните занимания на децата, без самите те да знаят кога учителят прави тази проверка. Към момента всеки учител може да избере по какъв начин и с какъв инструмент да направи това.

Срокът за изработване на такъв единен инструмент за всички детски градини е до 2027 г, след което учителите ще започнат да го прилагат. Дългият срок е необходим, за да бъдат предприети всички необходими подготвителни дейности, включително и широко
професионално обсъждане и апробиране на инструмента. Новият инструмент по същество нямало да промени нищо за децата, но ще даде възможност за съпоставимост на резултатите между различните институции.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com