Постъпването в детска ясла или градина е грандиозна стъпка в развитието на детето и промяна в ежедневието на цялото семейство. Децата учат най-добре в среда, на която могат да се доверят и са спокойни, когато имат рутина. Като родители ние можем да подготвим децата, за да осигурим най-спокойната и плавна адаптация.

Как да подготвим детето за тръгване на градина или ясла?


Подготовката на детето за тръгване на градина или ясла може да бъде извънредно важна, за да гарантирате гладък и по-малко стресов преход както за детето, така и за вас. Ето няколко стъпки, които можете да следвате:

 1. Подготовка и информация: Обяснете на детето какво точно се случва. Използвайте прости и разбирателни думи. Разкажете му, че ще ходи на място, където ще се забавлява, играе и ще срещне нови приятели и учители.
 2. Посещение на мястото: Преди първия ден, ако е възможно, направете посещение на градината или яслата. Това ще помогне на детето да се запознае с новата среда и да види какво ще го очаква.
 3. Разговори и ролеви игри: Играйте ролеви игри с детето, където то играе ролята на дете, което тръгва на градина, а вие играете ролята на учител или друго дете. Това може да помогне на детето да се научи да се справя с нови ситуации.
 4. Рутина и график: Започнете да въвеждате рутина, която прилича на тези в градината. Например, определете време за забавления, обяд, почивка и други дейности, които ще се случват и в градината.
 5. Социални умения: Работете върху социалните умения на детето, като го насърчите да играе с други деца в градинката пред блока ви. Това ще му помогне да се почувства по-комфортно в новата среда.
 6. Утешение и подкрепа: Важно е да се подкрепите детето емоционално. Обяснете, че е нормално да се чувства разтревожено или несигурно, но че вие ще бъдете там, за да го подкрепите.
 7. Постепенно тръгване: Ако е възможно, започнете с кратки периоди от време, прекарани в градината или яслата, и постепенно увеличавайте времето, докато детето се адаптира напълно.
 8. Присъствие: Ако градината позволява берлинския модел на адаптация – през първия ден останете с детето в градината или яслата, за да му помогнете да бъде по-спокойно. Постепенно се отдалечавайте, като го успокоявате и обяснявате, че ще се върнете след като хапне на обяд. Така то има предвидимост и ще бъде по-спокойно.
 9. Любими предмети: Позволете на детето да носи със себе си любима играчка, одеяло или друг предмет, който да го утеши в непознатата среда.
 10. Положително отношение: Вие също играете активна роля в процеса на адаптация. Покажете положително отношение към новите начинания на детето, за да го подкрепите. Говорете с хубава емоция за новото място.

Важно е да имате търпение и да разбирате, че адаптацията може да отнеме време. Винаги бъдете там, за да подкрепите и утешите детето по време на този преходен период.

12 въпроса, които зададете на директора или персонала на детското заведение?

 1. Какво трябва да попитате, когато обикаляте детска градина?
 2. Какво правят учителите, за да е плавна една адаптация?
 3. Как установяват връзка с детето?
 4. А с родителите?
 5. Детското заведение има ли последователност в грижите?
 6. Какво е съотношението между деца и учители?
 7. Каква е учебната програма?
 8. Насърчава ли всички области на развитие?
 9. Всички практики на преподаване подходящи ли са от гледна точка на детското развитие?
 10. Как се оценява напредъкът и развитието на децата?
 11. Как насърчават здравословните навици и предпазва децата от наранявания?
 12. Персоналът обучен ли е за спешни случаи и как се решават и изпълняват тези практики?
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com