Януш Корчак е полски детски писател, педиатър и педагог от еврейски произход, който през целия си живот се бори за правата на децата и прилага редица новаторски идеи в педагогиката и възпитанието.

Ето и 10-те заповеди за родители, които той ни завещава. В тях има много истина и ако всеки родител се замисли над думите му, може би ще изгради от детето си една пълноценна и уверена личност.

  1. Дайте на детето право да бъде себе си. Любовта на майката не трябва да ограничава свободата му, нека то бъде себе си, а не теб.
  2. Не изисквайте от детето отплата за всичко, което е направено за него. Да, дали сте му живот, но как може то да ви се отплати? На свой ред, то ще даде живот на друг, той – на следващия и това е вечният закон на благодарността.
  3. Не прехвърляйте прегрешенията си върху детето, за да не ядете на стари години горчив хляб. Защото каквото посееш, това ще пожънеш.
  4. Не се отнасяйте към проблемите му с надменност. Животът е даден всекиму според силата му и бъдете сигурни, че на него му е трудно не по-малко от вас, а може би и повече, защото то няма опит.
  5. Не унижавайте!
  6. Не забравяйте, че най-важните срещи на човека са срещите с неговите деца. Наблюдавайте децата с внимание, ние не знаем кого можем да срещнем в детето.
  7. Не се притеснявайте, ако не можете да направите нещо за вашето дете, просто не забравяйте: за детето не е направено достатъчно, ако не е направено всичко възможно.
  8. Детето не е тиранин, който завзема целия ви живот. То е скъпоценна чаша, душа, която ви е поверена за съхранение. И зависи само от вас как ще се отнесете към нея. Нека бъде грижливо.
  9. Обичайте децата на другите хора. Не правете на чуждото дете това, което не бихте направили на своето.
  10. Обичайте детето си каквото и да е – неловко, тъжно, нещастно, възрастно. Помогнете му да не се загуби, помагайте на личността му да израства. То е бижу, дадено ви за известно време, не го губете поради глупост.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com