Oбщина Пловдив продължава да въвежда Монтесори педагогиката в общинските учебни заведения в последните 5 години. Пловдив е първата община в България, в която обучението по метода е въведено в общинските детски градини. Към настоящия момент са обхванати близо 1500 деца.

Как да изберем супер играчка за детето ни

Осем са общинските детски градини, които също работят по алтернативната
система. Това са „Майчина грижа“, „Мирослава“, „Велимира“, „Мир“, „Буратино“, „Марица“, „Малина“ и „Малкият принц“. В Община Пловдив Монтесори педагогиката се прилага и в детска ясла „100 усмивки“, а към общността предстои присъединяването и на детска ясла „Палечка“.

„Въвеждането на Монтесори обучението е важна част от общинските политики за подкрепа на образователната система. Много съм горд с учителите и директорите на учебни заведения, които решиха да въведат Монтесори педагогиката и не се страхуват да променят изцяло ежедневния си начин на работа и преподаване“, коментира зам.-кметът с ресор „Образование, бизнес развитие и европейски политики“ Стефан Стоянов пред БНТ.

По думите му от ранна детска възраст децата са различни и имат нужда от индивидуално внимание – и вкъщи, и в класната стая, и точно на това ни учи Мария Монтесори.

До настоящия момент по програмата са обучени общо 186 педагози, като 153 от тях са преминали курс „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа в детската градина“, а 33 учители – „Монтесори класна стая – основни дейности, подходи и практики в ученическа възраст 1-4 клас“. Обученията са осъществени по съвместна програма на Община Пловдив и Нов български университет.

Монтесори педагогиката е една от най-ефективните и популярни методики в света. С нейното прилагане се дава възможност на децата да бъдат по-самостоятелни в ежедневието и в образователния процес от ранна детска възраст.

Монтесори метод на обучение и възпитание

Община Пловдив стартира проекта Монтесори през учебната 2016-2017 г. От въвеждането на метода в Пловдив досега са обхванати близо 1800 деца, на които се преподава по Монтесори педагогика в детските градини, и 139 деца в начален етап на основно образование. Родителите, удовлетворени от обучителните програми в детските градини, са 1116.

Методът започва да се развива в първия Дом на децата (Casa dei bambini) в Рим през 1907 г. Въведен е от световноизвестната днес италианска лекарка и педагожка Мария Монтесори.

Основните принципи на Монтесори са самостоятелността и личният избор на детето, не се позволява то да бъде принудено да върши нещо против волята му. Уважава се личното пространство на детето, а проблемите се разрешават с разговори.

В Монтесори групите и паралелките се говори тихо и спокойно. За правилното възпитание на децата по метода са формулирани редица базови правила,които се спазват и с помощта на тях децата се учат на по-голяма самостоятелност и същевременно – дисциплина.

Чрез Монтесори педагогиката децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето.

Монтесори обучението е алтернатива на традиционните образователни практики и отговор на потребностите на динамичната среда на живот. То е широко прилагано в цял свят (98 страни). Най-убедително са залегнали идеите му в Скандинавските държави, Австралия, Африка, Индия, Китай, САЩ, Канада. Днес по света има над 20 000 Монтесори училища. Детските градини Монтесори в света са също няколко хиляди.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com